Asbest verwijdering

Asbest verwijdering is een serieuze zaak en wettelijk strak geregeld. Strooming weet waarom het gaat en wij verwijderen asbest op veilige en verantwoorde wijze. Wij werken met gecertificeerde partners voor asbest verwijdering.

Asbest vrij verklaring

In alle gevallen worden na het verwijderen van het asbest door een onafhankelijk laboratorium monsters genomen. Na de werkzaamheden ontvangt u een asbestvrij verklaring.

Inventarisatie asbestAsbest verwijdering

Gaat u een bouwwerk slopen of verbouwen? Dan is op basis van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 een asbestinventarisatie verplicht. U mag namelijk geen mensen laten werken in een situatie waarbij eventueel asbest vrij zou kunnen komen. Strooming kan voor u inventariseren of, en in welke mate er zich asbest bevindt in uw object. U weet dan zeker dat u aan de regels voldoet en dat u de mensen die bij u verbouwen of slopen niet onnodig in gevaar brengt.

Verwijdering asbest

Wanneer blijkt dat er asbest aanwezig is, dan kan Strooming in samenwerking met onze gecertificeerde partners, voor u zorgen dat dit op een verantwoorde manier verwijderd wordt. Na verwijdering wordt uw pand weer gecontroleerd. Strooming zorgt dat er een onafhankelijke eindcontrole plaats vindt door een geaccrediteerd laboratorium. Wanneer er geen asbest resten meer worden aangetroffen wordt het saneringsgebied vrijgegeven. Beschermingsmaatregelen, zoals een containment of een afgezet terrein, worden dan verwijderd en de ruimte of het terrein is weer toegankelijk voor personeel en publiek.

Asbest verwijdering, Strooming regelt het voor u van A tot Z

  • Snel ter plaatse
  • Deskundigheid
  • Jarenlange ervaring
  • Gecertificeerde partners voor asbest verwijdering
Door de veranderende klantvraag en nieuwe wet- en regelgeving hebben wij ons dienstverleningsportefeuille uitgebreid.