Soorten binnenmilieu onderzoek

Binnenmilieu

Er zijn vele soorten binnenmilieu onderzoek. Binnenmilieu is een breed begrip. Het gaat hierbij niet alleen om luchtkwaliteit binnen een gebouw maar ook om licht inval, geluid en trillingen. Al deze zaken hebben invloed op het binnenmilieu ofwel het prettig leven en werken in een gebouw. In dit stukje wil ik iets meer vertellen over deze onderzoeken.

Luchtonderzoek

Een gebouw is vaak zo gebouwd dat er geen ramen open kunnen om te kunnen ventileren. Deze ramen laten enkel licht door. Door dat er niet geventileerd kan worden ben je in een gebouw afhankelijk van luchtbehandelingsinstallatie dit is een technische installatie die de lucht zuivert en ventileert binnen een gebouw zo’n installatie bestaat uit een luchtbehandelingskast en luchtkanalen. Indien deze installatie niet optimaal functioneert kunnen er problemen ontstaan met de luchtkwaliteit wat voor gezondheidsklachten kan zorgen. Niet alleen technische mankementen kunnen dit soort problemen veroorzaken maar ook vervuiling met de jaren van filters tot vervuilde luchtkanalen met stof en andere micro-organisme. Indien er klachten in een gebouw zijn en het vermoeden licht bij de luchtkwaliteit kun je luchtonderzoek uitvoeren dit soort onderzoek richt zich vaak op micro-organisme in een gebouw. Door middel van analyseren van bacteriën, schimmels en gisten kan worden vastgesteld waar gezondheidsklachten vandaan komen. Er zijn buiten algemeen luchtonderzoek nog vele anderen soorten luchtonderzoek indien er bijvoorbeeld chemische geuren worden geroken kan daar het luchtonderzoek op worden aangepast door middel van chemisch geuronderzoek dan worden er gevaarlijke chemische stoffen onderzocht die ook klachten kunnen geven deze stoffen zitten in lijm, oplosmiddelen en gassen, vreemd maar dit soort metingen worden vaak gedaan omdat in veel bouwmateriaal deze stoffen verwerkt zitten.

Geluid metingen

Geluidsmetingen ofwel akoestisch onderzoek word veel uitgevoerd bij bedrijven, denk hierbij aan productieprocessen waarbij geluid sterk aanwezig is en mogelijk schade kan veroorzaken aan gehoor van medewerkers of u heeft een discotheek in de stad, dan moet je kunnen aantonen dat je geen overlast veroorzaakt bij omwonende dit zijn veel voorkomende situaties als er geluidsmetingen uitgevoerd moeten worden. Geluidsmetingen uitvoeren is meer dan een geluidsmeter, het gaat om deskundigheid met betrekking tot berekeningen toegestane waarde van geluid en nog veel meer. Het beste kunt u hier dan ook een geluidsdeskundige zoals Strooming voor inschakelen, u ontvangt dan een deskundige rapportage welke juridisch gewicht heeft. Door dat het echt werk voor een specialist is kun je best schrikken van de prijs kosten voor dit soort geluidsmetingen zijn hoog.

Licht metingen

Lichtmetingen horen ook bij een goed binnenmilieu. Het kan heel vervelend zijn als een gebouw niet op de juiste wijze is gebouwd, verkeerde lichtinval kan diverse klachten geven er kan te veel licht zijn maar ook te weinig. Dit gaat niet alleen om natuurlijk licht, ook verlichting in een gebouw moeten op de juiste wijze zijn aangelegd. Mensen hebben dit vaak niet door en onderschatten dit in een gebouw maar het kan de productiviteit flink beïnvloeden. Daarom worden er lichtmetingen verricht door strooming om mensen de ideale werkplek maar ook woning te geven. door middel van lichtberekeningen kunnen gebouwen op de juiste wijze worden gebouwd of aangepast.Soorten binnenmilieu onderzoek

Trilling meting

Het meten van trillingen is een zeer deskundig werk, en kan niet door iedereen zo worden uitgevoerd. Strooming beschikt over deskundige op dit gebied en voert dit veel voor bedrijven uit. Denk hierbij aan productieprocessen  waar trillingen voorkomen en andere situaties. Indien wij een dergelijk onderzoek uitvoeren gebruiken wij speciale apparatuur voor het meten van deze trillingen nadat de berekeningen zijn uitgevoerd krijgt u een rapportage met bevindingen van de metingen en advies over te nemen stappen.

Geuronderzoek

Geuronderzoek is eigenlijk een soort van luchtonderzoek indien er chemische luchtjes of andere luchtjes klachten geven kan met dit onderzoek worden vastgesteld wat de geur is en kan de geur worden opgespoord met speciale detectie of visuele deskundige inspectie. Strooming is zeer deskundig op het gebied van geuronderzoek wij doen luchtonderzoek, vinden de bron en maken schoon dan wel passen wij en luchtinstallatie aan zodat een bepaalde geur niet meer tot overlast kan zorgen. Stank overlast, geurmetingen, deskundige neus, technische geurinspectie en luchtonderzoek zijn de kernwoorden van deze afdeling. Chemische geur in auto, huis, kantoor, of productie wij vinden de boosdoener en lossen het probleem op.

Binnenklimaat metingen

Het meten van binnenklimaat is van belang voor een goed binnenmilieu. indien het te vochtig, te koud of te warm is, kan dit gezondheidsklachten veroorzaken. gebouwen zijn afhankelijk van een goede klimaatinstallatie die op de juiste wijze moet worden afgesteld. Door middel van een binnenklimaat onderzoek kun je hier inzicht in krijgen.

Straling meten

Stralingsmetingen voeren wij veel uit bij mensen die gevoelig zijn voor straling en daar zo ver mogelijk bij uit de buurt willen blijven, denk hierbij aan een zendmast maar het kan ook vanuit huishoudelijke apparaten zijn. Er zijn veel bronnen welke straling afgeven de grenswaarde is hoog maar dat wil niet zeggen dat het onder deze waarde geen schade aan kan richten daarom voeren wij deze metingen uit.

Er diverse soorten binnenmilieu onderzoek. Heeft u vragen over de soorten binnenmilieu onderzoek die wij voor u kunnen uitvoeren? Neem dan contact met ons op.

Lees ook onze andere artikelen over binnenmilieu onderzoek:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *