Emissiemeting

Strooming voert emissiemetingen uit voor een breed scala aan installaties. Door de strenge emissie-eisen is het van belang dat u betrouwbare informatie heeft over de emissie van luchtverontreinigende stoffen. Heeft u bijvoorbeeld uitstoot van stoffen naar lucht, water of bodem, moet u op de hoogte zijn van de waarde hiervan en in de mogelijkheid zijn om rapporten te overleggen. Het moment van vaststelling van de emissiewaarden wordt bepaald door bijvoorbeeld de datum van de vergunningsaanvraag, verplichtingen vanuit een vigerende vergunning, handhaving van wet- en regelgeving of emissieregistratie zoals E-PRTR (European Pollutant Release Transfer Register).

Emissiemeting

emissiemeting monstername emissiemeting strooming emissiemeting uitvoeren emissiemeting

Emissiemetingen door Strooming

Onze adviseurs voeren dagelijks vele metingen en berekeningen uit, met betrekking tot emissies richting lucht, water, bodem en onze omgeving (geur en geluid). Wij helpen u graag om deze emissies vast te stellen en te rapporteren. Hierbij kunt u bouwen op onze gedegen kennis en ervaring met de industriƫle sector. Daarnaast hebben we een goede relatie met de overheid, waardoor we u van gepast en concreet advies kunnen voorzien.

Certificering

Strooming staat voor hoogwaardige advisering en heeft daarbij de kwaliteit van metingen en onderzoek hoog in het vaandel staan. Voor het uitvoeren van metingen zijn de meetdeskundige waar wij mee werken VCA-gecertificeerd en voor het uitvoeren van luchtmetingen werken wij met geaccrediteerde partners conform NEN-EN ISO 17025.

Filmpje met uitleg over emissiemetingen:

Meer pagina met informatie over emissiemetingen

Wilt u meer weten neem dan contact met ons op !

Ga terug naar home arbo en binnenmilieu

Door de veranderende klantvraag en nieuwe wet- en regelgeving hebben wij ons dienstverleningsportefeuille uitgebreid.