Strooming.nl https://www.strooming.nl Thu, 19 Sep 2019 07:30:15 -0700 nl hourly 1 Alles over fijnstof https://www.strooming.nl/binnenmilieu/blog/fijnstof-in-huis/ https://www.strooming.nl/binnenmilieu/blog/fijnstof-in-huis/#respond Mon, 22 Jul 2019 10:22:33 +0000 https://www.strooming.nl/?p=8356 Het bericht Alles over fijnstof verscheen eerst op Strooming.nl.

]]>

Alles wat u moet weten over fijnstof

Fijnstof in huis

Steeds vaker horen we in de media berichten over slechte luchtkwaliteit en fijnstof. In deze blog leggen we uit wat fijnstof is, wat de nadelen zijn van fijnstof, hoe fijnstof zich kan ophopen en hoe u kunt onderzoeken of u last heeft van fijnstof in huis of kantoor.

 

Een gezond binnenklimaat is een van de belangrijkste dingen in uw huis of op kantoor. Fijnstof zorgt voor een verontreinigde lucht, wat weer voor een ongezond binnenklimaat en daarmee voor gezondheidsklachten zorgt. Lees nu alles over fijnstof ofwel fijn stof: wat is het, waar komt het vandaan en wanneer is fijnstof meten in de lucht nodig?

 

Strooming bekend van:      Strooming bekend van RTL7  Strooming bekend van NOS

Wat is fijnstof?

Fijnstof is een stof die bestaat uit luchtverontreinigende deeltjes. De fijne deeltjes zijn enorm klein en u ademt ze makkelijk in. Na het inademen nestelen de deeltjes zich in uw longen of komen ze terecht in de bloedbaan. Dit kan schadelijke gevolgen hebben voor uw gezondheid. Fijnstof bestaat in drie maten, namelijk:

 • PM10: deeltjes met een omvang kleiner dan 10 micrometer
 • PM2.5: deeltjes met een omvang kleiner dan 2,5 micrometer
 • UFD: deeltjes kleiner dan 0,1 micrometer

PM staat voor Particulate Matter, letterlijk vertaalt als deeltjes materiaal. UFD staat voor Ultra Fine Particles, ofwel ultra fijnstof. Doordat de stofdeeltjes zich in de longblaasjes nestelen en terecht komen in de bloedbaan, zijn ze slecht voor onze gezondheid.

 

De Europese Unie heeft Europese richtlijnen om te grote hoeveelheden aan fijnstof te voorkomen. Hierin wordt onderscheid gemaakt in de toegestane concentratie van verschillende stoffen. In Nederlandse meetstations wordt de concentratie gemeten van de stoffen:

 • Stikstofdioxide
 • Stikstofmonoxide
 • PM10
 • PM2.5
 • Roet
 • Benzeen
 • Tolueen
 • Xyleen
 • Koolmonoxide
 • Zwaveldioxide
 • Waterstofsulfide
 • Ultra Fine Particles
 • Ammoniak

Waar komt fijnstof vandaan?

Er is niet maar één bron te noemen waar fijnstof vandaan komt. Fijnstof is een verzameling van verschillende soorten stofdeeltjes.
Fijn stof komt vrij uit of bij:

 • Zeezout, de bodem of de wind
 • Industrie, door bijvoorbeeld storten van bulkgoederen of vanuit metaal
 • Open haarden, houtkachels en barbecues
 • Verkeer, door het afschuren van rubber en roet uit uitlaatgassen
 • Chemische reacties van zwaveldioxide, ammoniak en stikstofoxiden
 • Stro en gedroogde mest
 • Organismen, zoals planten die zaden en pollen verspreiden

Is fijnstof gevaarlijk voor de gezondheid?

De luchtkwaliteit in Nederland is slechter dan in veel andere landen in Europa. Dit komt doordat we dicht op elkaar wonen en er veel industrie is. Daarnaast hebben we een grote kustlijn, waardoor we ook veel zout fijn stof in de lucht hebben.

 

Blootstelling aan fijnstof is op de lange termijn zeker gevaarlijk voor de gezondheid. Elk jaar sterven er duizenden mensen in Nederland vroegtijdig aan de gevolgen van deze kleine deeltjes in de lucht. Verschillende onderzoeken wijzen uit dat Nederlanders dagen, tot wel 13 maanden, eerder sterven door deze kleinere deeltjes in de lucht.

 

Hierbij moet wel worden aangemerkt dat de luchtkwaliteit in Nederland niet overal gelijk is. Vervuild is de lucht vooral in steden, op drukke wegen en bij grote industriegebieden. Daarnaast is het hoogtepunt van de luchtvervuiling door fijn stof altijd tijdens oud en nieuw. Door het afsteken van vuurwerk komen er tijdelijk meer stoffen in de lucht.

Wat zijn de gevolgen van langdurige blootstelling aan fijnstof?

Een hoge concentratie fijnstof of een langdurige blootstelling kan diverse effecten op de gezondheid hebben. Als u de fijnstof inademt, kunt u last krijgen van de volgende gezondheidsklachten:

 • Benauwdheid en veel hoesten
 • Luchtwegklachten, kortdurig of langdurig zoals een chronische infectie
 • In het geval van hart- en vaatziekten een verergering van de klachten
 • Lagere productiviteit
 • Astma
 • Bronchitis

Niet alleen onze gezondheid lijdt direct onder fijnstof. Het is ook erg slecht voor het milieu, doordat het voor bijvoorbeeld voor zure regen kan zorgen en zelfs kan zorgen voor smog. Al komt smog door fijn stof en zure regen in Nederland weinig voor.

 

Hoe kom ik erachter hoeveel fijnstof er in de lucht zit?

Veel mensen zijn benieuwd hoeveel fijnstof er in de lucht zit. Bij het meten van fijnstof kunt u kiezen tussen het buiten de deur en het onder handen nemen van uw binnenmilieu. Wilt u graag weten hoe het met de concentratie fijnstof gesteld is in uw straat? In Nederland staan veel meetstations verspreid, zie de website van het Luchtmeetnet voor meer informatie over de locaties van deze stations.

 

Daarnaast kun u ook de Mijn Luchtkwaliteit app installeren, ontwikkeld door o.a. het RIVM, het Ministerie van Infrastructuur & Milieu en GGD Amsterdam. Hierdoor kunt u op ieder moment van de dag de luchtkwaliteit van uw omgeving bekijken in de app.

Fijnstof verminderen in huis?

Een gezond binnenklimaat in huis is belangrijk. Het voorkomt gezondheidsklachten zoals concentratieproblemen, geprikkelde luchtwegen en benauwdheid. Genoeg redenen om het fijnstof in huis te verminderen. Maar hoe pakt u dit zelf aan? Wij geven u een aantal tips:

 • Plaats een luchtreiniger in uw huis
 • Zorg voor goede ventilatie
 • Maak regelmatig schoon en voorkom onnodig stof
 • Plaats apparatuur in een aparte ruimte
 • Vervang houtkachels voor alternatieve zoals gas of elektrische kachels
 • Kies voor gladde vloerafwerking in plaats van tapijt
 • Plaats luchtzuiverende planten in de ruimte

Op welke plaatsen wordt er onderzoek gedaan naar de concentratie fijnstof?

Onderzoek naar de hoogte van fijnstof in het binnenmilieu kan op verschillende plaatsen. Namelijk in uw woning, op een school of op een kantoor. Daarnaast is het ook handig om onderzoek te doen naar de concentratie kleine stofdeeltjes bij organisaties met een productieproces. Het doen van een onderzoek naar fijnstof is belangrijk voor de gezondheid van uw gezin, medewerkers of scholieren. Zodra u last krijgt van de eerder genoemde gezondheidsklachten, is het raadzaam om een onderzoek uit te laten voeren. Ook raden wij ouderen en mensen met hartklachten en longklachten aan een fijnstof onderzoek uit te laten voeren.

 

U hoeft natuurlijk niet te wachten tot u gezondheidsklachten krijgt. Een dergelijke meting uit laten voeren om te ontdekken hoe gezond uw binnenklimaat is, is altijd een goed idee. Daarnaast is een fijnstof onderzoek een goed idee als u een nieuwe woning of een nieuw pand heeft gekocht. Meten is weten!

Fijnstof in de lucht meten in productieproces

Als u fijnstof wilt laten meten in uw productieproces, kunt u daar een aantal redenen voor hebben. Bijvoorbeeld een fijnstofmeting voor het welzijn van uw medewerkers vanuit Arbo perspectief. Maar dit onderzoek kan ook worden uitgevoerd om te kijken of het productieproces wordt beïnvloed.

 

Strooming kan in deze situatie onderzoek doen naar het aantal deeltjes per kubieke meter uitvoeren door middel van een fijnstof handmeter. Deze staat continu aan voor bronopsporing van fijnstof. Ook kan er door middel van een meter gedurende een dag of week worden gemeten met een intervalproces. Op deze manier kunnen de specialisten van Strooming zien of de grenswaarde ten aanzien van grote of kleine deeltjes wordt overschreden, op basis van een 8 of 24 uur gemiddelde fijnstofconcentratie.

Fijnstof in de lucht meten op een kantoor

Veel kantoorpanden staan langs drukke wegen en zijn afhankelijk van luchtsystemen. Als u wilt weten of uw medewerkers gevaar lopen op het gebied van fijnstof, is het slim om dit te laten testen. Dit kan bijvoorbeeld steekproefsgewijs bij luchtkanalen of in ruimtes waarvan u vermoedt dat daar fijnstof aanwezig is.

 

Deze tests worden dan meestal door middel van een log-proces gedurende 24 uur tot een week gemeten in verschillende ruimtes. Na het onderzoek is duidelijk of de grenswaarde voor grote en kleine deeltjes fijnstof wordt overschreden. Hoe kleiner de deeltjes fijnstof, des te gevaarlijker het is. Grof stof kunt u beter zien dan de hele kleine deeltjes, die doordringen tot diep in de longen.

Fijnstof in de lucht meten in huis

Misschien woont u langs een drukke weg of dichtbij een industriegebied. In dat geval is het begrijpelijk als u graag de concentratie van fijnstof in huis wilt laten meten. Het kan ook zo zijn dat de houtrook van de buurman naar binnen waait of dat u zelf een houtkachel in huis heeft staan. U kunt dan zelf de concentratie fijnstof checken door middel van de iPhone app die fijnstof kan meten.

 

U kunt er ook voor kiezen het onderzoek door een professioneel bedrijf, zoals Strooming, te laten uitvoeren. U krijgt dan een duidelijk rapport met een grafiek van de gemeten waardes en een bijbehorend advies. Heeft u geen behoefte om u te verdiepen in de materie? Dan kan Strooming u daar goed mee van dienst zijn, ook in België. Wij plaatsen fijnstofmeters gedurende een dag of week zodat we een goed beeld van uw situatie kunnen vormen.

Fijnstof onderzoek een school

Fijnstof testen met een luchtmeting in school kan belangrijk zijn voor de gezondheid van de kinderen en medewerkers. Vooral kinderen kunnen extra vatbaar zijn voor micro-organismen die zich in het stof nestelen. Bacteriën, schimmels en gisten in combinatie met vocht en stof kunnen veel gezondheidsklachten veroorzaken.

 

Daarom wordt er met een algemeen onderzoek naar de bacteriën, schimmels en gisten ook fijnstof gemeten met een datalogger in de klaslokalen, meestal gedurende 1 week. Nadat de metingen zijn uitgevoerd, krijgt Strooming met speciale software een duidelijk beeld van de hoeveelheid fijnstof die in de lucht aanwezig is. Een rapport met grafiek toont de pieken en dalen aan. Als Strooming fijnstof in de lucht gemeten heeft, krijgt u meestal direct duidelijkheid over de oorzaak van de stofdeeltjes. Soms is het lastig te zien, omdat bijvoorbeeld roet en rubberdeeltjes enorm op elkaar lijken.

De verschillende soorten fijnstof onderzoek

Voor het meten van de concentratie fijn stof zijn er verschillende onderzoeksmogelijkheden, afhankelijk van waar u onderzoek wilt doen naar de hoogte van fijnstof PM10 en PM2.5.

Fijnstof onderzoek via endoscopie

Om fijnstof binnenshuis te onderzoeken kunt u in luchtkanalen een endoscopisch onderzoek laten uitvoeren. Hierbij wordt gekeken naar het stof dat na ophoping in de luchtkanalen zichtbaar is geworden. Om de vervuiling in deze luchtkanalen te verwijderen, kunt u deze laten reinigen door middel van luchtkanaalreiniging. Vaak ontstaat dit soort fijnstof door te weinig onderhoud.

Buiten fijnstof meten: analyseren van stofdeeltjes

Binnen hebben we besproken, maar is de buitenlucht in uw omgeving wel gezond? Buiten fijnstof of ultrafijn stof meten is mogelijk door middel van laboratoriumonderzoek. Dat doen we door de fijnstof te laten definiëren. Stofdeeltjes kunnen uit verschillende materialen bestaan en een monstername en analyse kunnen hier duidelijkheid over geven.

Interesse in een fijnstofmeting? Neem contact op met Strooming!

Wilt u weten hoe het zit met fijnstof in uw pand? Heeft u gezondheidsklachten of wilt u dit voorkomen? Onze specialisten helpen u graag met een fijnstofonderzoek. Ook fijnstof meten in België is voor ons geen enkel probleem. Bij Strooming staat het binnen milieu centraal, wij geven u graag advies over een gezonde leefomgeving. Heeft u gezonde lucht of toch ongezonde stoffen in huis? Na een fijnstof luchtonderzoek weet u dit precies!

 

Het bericht Alles over fijnstof verscheen eerst op Strooming.nl.

]]>
https://www.strooming.nl/binnenmilieu/blog/fijnstof-in-huis/feed/ 0
Zwarte schimmel dodelijk? https://www.strooming.nl/binnenmilieu/blog/is-zwarte-schimmel-dodelijk/ https://www.strooming.nl/binnenmilieu/blog/is-zwarte-schimmel-dodelijk/#comments Mon, 22 Jul 2019 10:00:37 +0000 https://www.strooming.nl/?p=4709 Het bericht Zwarte schimmel dodelijk? verscheen eerst op Strooming.nl.

]]>

Is zwarte schimmel dodelijk? En 7 andere vragen over zwarte schimmel

Zwarte schimmel dodelijk

Schimmels bestaan in vele soorten, kleuren en vormen. Eén daarvan – en een vrij bekende – is de zwarte schimmel. Dat schimmel slecht is voor uw gezondheid staat buiten kijf. Maar is zwarte schimmel dodelijk? En wat kunt u doen om zwarte schimmel te voorkomen en te verhelpen? In dit blog van Strooming leest u het antwoord op een aantal vragen die we regelmatig krijgen van bezorgde bewoners.

 

Strooming bekend van:      Strooming bekend van RTL7  Strooming bekend van NOS

Wat is zwarte schimmel eigenlijk precies? 

Schimmels bestaan in duizenden soorten, maten en kleuren. Van geel en rood, tot groen en zwart. Veel zijn donker van kleur en worden zwarte schimmel genoemd. Maar in feite is deze term alleen van toepassing op een giftige schimmelsoort genaamd Stachybotrys Chartarum.

 

De zwarte schimmel is, zoals u vermoedt, zwart of zeer donker van kleur. Zwarte schimmel huist vooral in gipsplaten, hout en vochtige ruimtes zoals de badkamer, keuken en het toilet. Ook plekken met lekkages of waar water heeft gestaan, zoals een ondergelopen kelder, zijn ideaal voor schimmel.

Hoe ontstaat zwarte schimmel?

In ieder huis zijn sporen aanwezig van verschillende schimmels. Deze sporen komen tijdens de bouw of door ventilatie binnen, maar veroorzaken totaal geen probleem. Ze worden pas een probleem in combinatie met vocht. Hierdoor creëert u in huis namelijk een voedingsbodem voor deze schimmel sporen om te gaan groeien.

 

Zwarte schimmel in huis ontstaat dan ook door slechte ventilatie, het ontbreken van afzuiging, vochtproblemen of slechte schoonmaak. Een hoge mate van luchtvochtigheid kan ook ontstaan door lekkages in huis of een gesprongen waterleiding. De zwarte puntjes in huis zijn dan vaak geen gebrek aan hygiëne, maar eerder een gebrek aan ventilatie of kennis.

Waar komt zwarte schimmel voor in huis?

Als er een hoge mate van vocht in huis is, kan zwarte schimmel overal groeien. De meeste mensen ontdekken zwarte schimmels op de vochtige muren van een badkamer. Maar er zijn veel meer plekken waar de experts van Strooming deze zwarte puntjes hebben aangetroffen. Een paar plekken waar men zwarte schimmel in huis kan verwachten:

 • Ramen/kozijnen
 • Hout
 • Gordijnen
 • Kitranden en andere voegen
 • Muren, zowel binnenmuren als buitenmuren
 • Plafond
 • Rondom een aquarium
 • Bij de leidingen van een wasmachine, vaatwasmachine of toilet
 • Matras

Is zwarte schimmel gevaarlijk?

De zwarte schimmel is een veelvoorkomende schimmel. Een gevaarlijke soort. Zwarte schimmel kan mycotoxinen in uw huis brengen. Dit zijn giftige stoffen die uw gezondheid kunnen aantasten. Wanneer u langdurig blootgesteld wordt aan mycotoxinen en deze met regelmaat van de klok inademt, kunt u last krijgen van uw gezondheid.

 

Veelvoorkomende klachten die worden veroorzaakt door zwarte schimmel:

 • Stress
 • Pijn aan zenuwen en gewrichten
 • Allergische reacties
 • Keelpijn
 • Last van de luchtwegen en problemen en ademhalingsproblemen
 • Vermoeidheid
 • Misselijkheid en zelfs braken
 • Irritaties aan de slijmvliezen

Is zwarte schimmel dodelijk?

Schimmel kan gevaarlijk zijn, maar is in principe niet dodelijk. Een klein rond zwart plekje in de douchecabine is geen reden tot paniek. Zodra u ineens grotere plekken zwarte schimmel ontdekt, is het tijd om maatregelen te nemen. Wel raden we aan om bij kinderkamers direct actie te ondernemen. Groepen met een zwakke gesteldheid, zoals kinderen of senioren, hebben meer last van de negatieve effecten dan volwassenen.

 

Heeft u nog geen last van deze klachten, maar wel een muffe geur of zichtbare plekken van zwarte schimmel in uw huis? Ondanks dat zwarte schimmel niet dodelijk is, is het wel zaak om dan maatregelen te treffen.

Hoe voorkomt u zwarte schimmel in huis?

Schimmels, en dus ook zwarte schimmels, treden op als er iets niet goed zit. Zo zijn badkamers vaak onvoldoende geventileerd, wordt er te weinig afzuiging gebruikt tijdens het koken of wordt de kelder na een overstroming niet gelijk drooggepompt.

 

U kunt zwarte schimmel dan ook goed voorkomen. In principe zien schimmels geen kans te groeien in een gezond binnenklimaat. Door goed te ventileren, een goed vochtpeil te hebben en het huis goed schoon en droog te houden, verkleint u de kans op schimmels aanzienlijk.

 

Onze tips om zwarte schimmel te voorkomen:

 • Ventileer 24 uur per dag, met name in vochtige ruimtes zoals de badkamer, het toilet of de keuken.
 • Pak optrekkend vocht, doorslaand vocht in uw muren of ondergelopen kelders zo snel mogelijk aan, om schimmelvorming te voorkomen.
 • Zorg voor goede hygiëne in huis om schimmels geen voedingsbodem te geven.
 • Stucwerk of gipsplaten in de badkamer die niet betegeld zijn? Gebruik schimmelwerende verf in de badkamer.
 • Laat ruimtes in huis niet nat achter. Droog dus bijvoorbeeld de badkamervloer na het douchen en zorg dat er geen plassen water achterblijven.
 • Koop een vochtvreter om een hoog vochtpeil plaatselijk te verlagen

Heeft u een gesprongen waterleiding of lekkage in huis? Of vaak last van opstijgend of doorslaand vocht? Laat vochtproblemen op tijd verhelpen door een specialist.

Hoe verwijder ik zwarte schimmel?

Is het al te laat om de zwarte schimmel te voorkomen, dan kunt u deze verwijderen. Verwijder de schimmel het liefst zo snel mogelijk, want de kolonies nemen snel toe in omvang en hoeveelheid. Zit de zwarte schimmel op een gladde ondergrond? Ga dan de schimmel te lijf met borax, dikke bleek, azijn, tea tree olie, soda of waterstofperoxide. U heeft dan een goede kans dat de schimmel definitief is verwijderd.

 

Als de zwarte puntjes op een poreuze ondergrond zitten, dan is het beter een speciale schimmelverwijderaar te gebruiken. U kunt deze aanschaffen bij een supermarkt of bouwmarkt. Let wel op bij het gebruik: deze middelen zijn vaak erg chemisch en ongezond. Houd de gebruiksaanwijzing dus bij de hand en zorg ervoor dat u het spul niet inademt.

Is mijn huis weer schoon en veilig zodra de schimmel verwijderd is?

Of de lucht na het verwijderen van schimmels direct weer schoon is, is maar de vraag. Zo kunnen er nog schimmelsporen in de lucht hangen. En ook de agressieve ingrediënten van de reinigingsmiddelen kunnen voor luchtverontreiniging zorgen. En daarmee voor irritatie van uw luchtwegen of andere klachten. Zorg dus ook na verwijdering van de schimmel voor voldoende afzuiging en ventilatie.

Schimmel in huis gezondheid

Schakel Strooming in om zwarte schimmel te verhelpen

Is zwarte schimmel dodelijk? Nee, daar is geen sluitend wetenschappelijk bewijs voor. Is het gevaarlijk? Ja! Dat zeker wel. Bij langdurige blootstelling aan die zwarte puntjes in huis kunt u zeker last krijgen.

 

Schakel daarom de specialisten van Strooming in bij een schimmel probleem, of als het u zelf niet lukt om de schimmel uit uw huis te krijgen. Door middel van onderzoek kunnen we meten of de schimmels in uw woning gevaarlijk zijn en in hoeverre het binnenmilieu verontreinigd is. We onderzoeken de soorten vochtproblemen en of de hoeveelheid schimmel gevaarlijk voor de gezondheid is. Ook kunnen we zo gericht de problemen te lijf gaan en zorgen dat uw binnenlucht snel weer optimaal is.

 

Het bericht Zwarte schimmel dodelijk? verscheen eerst op Strooming.nl.

]]>
https://www.strooming.nl/binnenmilieu/blog/is-zwarte-schimmel-dodelijk/feed/ 7
Veteranenziekte voorkomen https://www.strooming.nl/legionella/blog/veteranenziekte/ https://www.strooming.nl/legionella/blog/veteranenziekte/#respond Fri, 29 Mar 2019 15:02:40 +0000 https://www.strooming.nl/?p=3520 Veteranenziekte: alles wat u moet weten   De veteranenziekte is een nare infectieziekte, veroorzaakt door de legionellabacterie, die grote gevolgen voor uw gezondheid kan hebben. Wilt u weten wat de veteranenziekte precies is, hoe u deze ziekte kunt voorkomen en wat Strooming voor u kan betekenen als u een legionellabesmetting in of rondom uw huis [...]

Het bericht Veteranenziekte voorkomen verscheen eerst op Strooming.nl.

]]>
Veteranenziekte: alles wat u moet weten

 

De veteranenziekte is een nare infectieziekte, veroorzaakt door de legionellabacterie, die grote gevolgen voor uw gezondheid kan hebben. Wilt u weten wat de veteranenziekte precies is, hoe u deze ziekte kunt voorkomen en wat Strooming voor u kan betekenen als u een legionellabesmetting in of rondom uw huis hebt? In dit blog leest u er alles over.

 

Strooming bekend van:      Strooming bekend van RTL7  Strooming bekend van NOS

 

Waarom heet deze ziekte de veteranenziekte en wat is het?

 

De veteranenziekte dankt zijn naam aan een massale legionella-besmetting van Amerikaanse oud-militairen in 1976. Ze verbleven allemaal in hetzelfde hotel tijdens een reünie. 34 oud-strijders stierven na de reünie aan een ernstige longontsteking en meer dan 200 van hen werden ziek. De legionellabacterie die de ziekte veroorzaakt, was tot dan toe onbekend. Niet iedereen die besmet raakt, krijgt ook daadwerkelijk de veteranenziekte of overlijdt aan de gevolgen. Sommige mensen hebben nergens last van, anderen krijgen de legionella-griep, waarvan ze na een paar dagen herstellen. Verderop in deze blog leest u meer over deze griepvariant.

 

veteranenziekte voorkomen veteranenziekte voorkomen 

 

Hoe ontstaat de veteranenziekte?

 

De veteranenziekte is een infectie die wordt veroorzaakt door de legionellabacterie. Deze bacterie zit in grond- en leidingwater. De bacterie wordt gevaarlijk op het moment dat die zich kan vermenigvuldigen tot meer dan 100 kolonievormende eenheden per liter. Legionella besmetting vindt vervolgens plaats via de longen, als de nevel met de bacterie wordt ingeademd. Bijvoorbeeld tijdens het douchen of het sproeien van de tuin in de zomer. Mogelijke gevolgen van een legionellabesmetting zijn de legionellagriep, een milde infectie die vaak vanzelf geneest of de veteranenziekte, een zware en gevaarlijke infectie.

Hoe loopt u een legionella-besmetting op?

 

De legionellabacterie die de veteranenziekte veroorzaakt, bevindt zich onder andere in zoet water, waaronder leidingwater. In kleine hoeveelheden is de legionellabacterie niet schadelijk. Pas bij warm weer, tussen de 25 en 55 graden Celsius, kan de bacterie zich razendsnel vermenigvuldigen. Vooral stilstaand water vormt een groot risico. De eerder genoemde hoge concentratie legionella van meer dan 100 kolonievormende eenheden per liter is vooral gevaarlijk voor uw gezondheid. U raakt besmet door het inademen van besmet water dat verneveld wordt. Water drinken is dus niet gevaarlijk. Ook is de ziekte niet besmettelijk. Zelfs als u in aanraking komt met de Legionellabacterie hoeft dit niet altijd te betekenen dat u ook ziek wordt. De kans is klein dat u besmet raakt door direct contact met een persoon die de legionellabacterie heeft opgelopen.

Wat zijn de risicogroepen voor veteranenziekte?

 

Niet iedereen loopt evenveel kans om de veteranenziekte te krijgen. Mensen die extra risico lopen:

 • Zware rokers en/of drinkers
 • Mensen met luchtwegproblemen zoals astma
 • Ouderen
 • Kankerpatiënten
 • Mensen die een medicijn gebruiken dat hun afweersysteem beïnvloedt

Gunstige condities voor legionella groei

 

Uw drinkwatersysteem kan onbedoeld legionellagroei bevorderen. Legionellagroei wordt onder andere bevorderd door::

 • Zuurstof in het water
 • Stilstaand water
 • Watertemperatuur van 20 tot 45°C, optimaal is 30-40°C
 • Voedingsstoffen in het water, zoals aminozuren en ijzerverbindingen
 • Afzetting van slijm [biofilm] en sediment in waterleidingen
 • Het gevaar van legionella groei

Besmettingsbronnen van legionella

 

U kunt zoals gezegd met legionella besmet raken als u in aanraking komt met besmette vernevelde lucht en die inademt.Maar u kunt ook besmet raken in besmet water. Legionella komt vaker voor in lang stilstaand water. Eventuele besmettingsbronnen zijn dan ook:

 • Douches
 • Stoombaden
 • Bubbelbaden
 • Plantensproeiers en tuinslangen
 • Kranen en andere drinkwatersystemen
 • Sauna’s
 • Airconditioning

Wat de kans op besmetting via airconditioning betreft: die is zeer gering. Voert de airconditioning geen lucht van buiten aan, dan is er nauwelijks kans op Legionella-besmetting. Zeker als de condensbak regelmatig verwisseld wordt. Voert de airconditioning wel buitenlucht aan en wordt deze verneveld, dan is de kans op Legionella alleen aanwezig als er al Legionella in de omringende lucht zit.

Loopt u in zwembaden en sauna’s extra risico?

 

Nee. Sauna’s en zwembaden nemen uitgebreide voorzorgsmaatregelen om verspreiding van de legionellabacterie te voorkomen. In het zwembadwater zit onder meer voldoende chloor om schadelijke bacteriën te doden. En sauna’s houden hun warmwatersystemen op een constante temperatuur van 60 graden of hoger. Door die hoge temperatuur wordt de bacterie gedood.

Voorkom legionella groei door een legionella keuring

 

Wilt u legionella groei voorkomen? Dan is het niet onverstandig om uw drinkwatersysteem eens op legionella te testen. Strooming kan u hierbij helpen. Wij zijn een gecertificeerd bedrijf met jarenlange ervaring. Wilt u weten of er in uw leidingwater sprake is van legionella groei? Wij helpen u graag met een legionellakeuring. Hierbij stellen wij een   voor u op. Tevens houden wij alle werkzaamheden die we uitvoeren bij in een logboek. Op die manier heeft u altijd een helder overzicht van alle acties die nog ondernomen moeten worden en wat al gedaan is. Neem vooral vrijblijvend   om de mogelijkheden te bespreken.

Hoe herken je de veteranenziekte?

 

Mensen die de veteranenziekte oplopen, kunnen flinke problemen met hun gezondheid krijgen en hebben vaak last van de volgende symptomen:

 • Hoofdpijn
 • Spierpijn
 • Hoesten
 • Hoge koorts
 • Diarree
 • Braken
 • Kortademigheid
 • Grote vermoeidheid
 • Verwardheid

Longontsteking en incubatietijd legionellagriep

 

Uiteindelijk ontaardt de ziekte in een longontsteking, waardoor patiënten in het ziekenhuis en zelfs op de intensive care kunnen belanden. Omdat de eerste symptomen lijken op die van een gewone griep, krijgt niet iedereen op tijd de juiste behandeling. Ook zijn de symptomen van een legionellabesmetting niet altijd direct zichtbaar. De tijd tussen de besmetting en de eerste ziekteverschijnselen, ook wel de de incubatietijd genoemd, varieert van twee tot negentien dagen. Niet iedereen ervaart klachten na een legionellabesmetting. Daarbij passen de verschijnselen ook bij andere aandoeningen. Raadpleeg daarom altijd een arts voor eventuele verdere diagnose en behandeling.

Symptomen van de legionellagriep

 

Bij de legionellagriep kunt u ook last hebben van de al eerder genoemde lichte griepachtige verschijnselen, zoals, koorts, hoofdpijn, spierpijn en hoesten. Bovenstaande symptomen lijken heel erg op de klachten die horen bij een ‘gewone’ griep. Net als deze gewone ‘griepvariant’ gaan de verschijnselen ook vanzelf over.

Gevolgen van late behandeling veteranenziekte op lange termijn

 

Als de veteranenziekte te laat behandeld wordt, kan de nasleep enorm zijn. Het kan wel een maand duren voordat de ziekte verslagen is en mensen kunnen soms na 1,5 jaar nog steeds restklachten hebben zoals:

 • Spierzwakte
 • Kortademigheid
 • Moeheid
 • Psychische klachten, zoals angst of depressie
 • Pijn in spieren en/of gewrichten

Hoe voorkomt u de veteranenziekte?

 

Ongeveer de helft van de Nederlanders die de veteranenziekte krijgt, loopt deze op in het buitenland en dan met name in warme landen. Bijvoorbeeld in douches of in hotels of op campings die een paar dagen of langer niet gebruikt zijn. Zoals u heeft kunnen lezen is de veteranenziekte een gevaarlijke ziekte die u liever wilt voorkomen dan genezen. We geven u daarom graag een aantal praktische tips om veteranenziekte te voorkomen.

Voorzorgsmaatregelen op vakantie

 

Veel mensen lopen de veteranenziekte op tijdens een vakantie in een warm land. Bijvoorbeeld in hotels of op campings waar de douches een paar dagen of langer niet zijn gebruikt. Bent u op vakantie? Neem dan de volgende voorzorgsmaatregelen:

 • Laat altijd de koude en warme kraan een tijdje lopen voordat u onder de douche stapt.
 • Hoeft u geen koud water bij te draaien om warm te douchen? Gebruik de douche dan liever niet. Pas boven de 60 graden Celsius worden de legionellabacteriën gedood.

Voorzorgsmaatregelen thuis

 

Ook thuis kunt u een legionella-besmetting oplopen. Bijvoorbeeld via uw sproeier in de tuin, die aangesloten is op een tuinslang die lange tijd ongebruikt in de warme zon heeft gelegen. Neem om het risico op de veteranenziekte zo klein mogelijk te houden daarom de volgende voorzorgsmaatregelen in en rondom uw huis:

 • Bent u langere tijd van huis geweest? Laat de tuinslang dan eerst een tijd lopen voordat u deze gebruikt.
 • Laat geen tuinslangen, gieters of plantensproeiers in de zon liggen. De kans op (verneveling van) besmet water neemt dan snel toe.
 • Gebruik het liefst zoveel mogelijk ververst water in en om huis.

Lees meer in het blog: Warme temperatuur, moet ik bang zijn voor legionella?

Legionella-besmetting. En nu?

 

Heeft u last van de symptomen van een legionella-besmetting? Wacht dan niet af, maar breng een bezoek aan uw huisarts. Bent u bang voor besmet water in of om uw woning? Neem dan geen risico voor uzelf en anderen en schakel Strooming in voor onderzoek. Onze experts kunnen een inspectie uitvoeren om te kijken of er inderdaad een te hoge concentratie legionellabacteriën aanwezig is. Door middel van onderzoek met speciale apparatuur wordt bepaald waar de bron ligt. Een effectieve desinfectie zorgt ervoor dat u weer met een gerust hart kunt douchen of uw sproeier of tuinslang, douche, stoomapparaat of andere watervernevelaars kunt gebruiken.

Hoe desinfecteren wij uw waterleiding?

 

Stel dat er een legionellabesmetting wordt geconstateerd in uw waterleiding of drinkwaterinstallatie. Wat moet er dan gebeuren? Een besmetting brengt gevaren met zich mee, dus is het belangrijk de waterleiding goed te desinfecteren. Dit kan op twee manieren, namelijk met een thermische of een chemische desinfectie.

Thermische desinfectie

 

Is er in uw waterleiding een legionellabesmetting aangetroffen? Dan moet er gedesinfecteerd worden om gezondheidsrisico’s te voorkomen. Bij thermische desinfectie worden de leidingen met heet water gespoeld. Dit water heeft een temperatuur van minimaal 55 graden. Dit is erg effectief als het om een plaatselijke besmetting gaat. Daarbij komt nog dat het ook een meer milieuvriendelijke en doeltreffende methode is, vergeleken met chemische desinfectie. In principe is thermische desinfectie dan ook de eerste keus. Maar als de besmetting zich op meerdere plaatsen bevindt dan is thermische desinfectie minder geschikt en adviseren wij de chemische variant.

Chemische desinfectie

 

Een groot verschil tussen thermische en chemische desinfectie is dat bij chemische desinfectie de biofilm wordt verwijderd. Biofilm is een slijmlaag in de leiding waar bacteriën goed in kunnen leven. Bij deze methode komt het erop neer dat we chemicaliën, op basis van waterstofperoxide, laten intrekken in de leidingen. Dat blijft dan een paar uur zo staan, waarna de leidingen weer worden doorgespoeld. Als alle chemicaliën verdwenen zijn, kan de installatie weer worden gebruikt. Al met al kost chemische desinfectie wel een dag, maar daarna zijn uw leidingen gegarandeerd legionella vrij!

Veteranenziekte? Strooming helpt!

 

Meer weten over het voorkomen van de veteranenziekte? Of heeft u ondersteuning nodig bij de aanpak en preventie van legionella? Strooming biedt een snelle oplossing van alle legionella-problemen. Vraag vrijblijvend een   of neem   met ons op.

 

Het bericht Veteranenziekte voorkomen verscheen eerst op Strooming.nl.

]]>
https://www.strooming.nl/legionella/blog/veteranenziekte/feed/ 0
Rioollucht in huis https://www.strooming.nl/binnenmilieu/blog/rioollucht-in-huis/ https://www.strooming.nl/binnenmilieu/blog/rioollucht-in-huis/#respond Fri, 29 Mar 2019 14:32:53 +0000 https://www.strooming.nl/?p=7331 Rioollucht in huis   Heerst er een penetrante rioollucht in huis? Zo’n typische vieze geur, waarvan u uw adem moet inhouden? Dat kan uw woonplezier behoorlijk bederven. Lekker thuiskomen zit er niet meer in, want u wordt gelijk bedolven onder een vieze rioollucht. Naast het feit dat de stank in huis vies is, kan het [...]

Het bericht Rioollucht in huis verscheen eerst op Strooming.nl.

]]>
Rioollucht in huis

 

Heerst er een penetrante rioollucht in huis? Zo’n typische vieze geur, waarvan u uw adem moet inhouden? Dat kan uw woonplezier behoorlijk bederven. Lekker thuiskomen zit er niet meer in, want u wordt gelijk bedolven onder een vieze rioollucht. Naast het feit dat de stank in huis vies is, kan het ook nog eens gevaarlijk zijn voor uw gezondheid. Tijd om er iets aan te doen dus. Wij vertellen u wat de oorzaken van de rioollucht in huis zijn, wat de risico’s hiervan zijn voor uw gezondheid, hoe u van de stankoverlast afkomt en wat Strooming voor u kan betekenen. Lees dus snel verder.

 

Strooming bekend van:      Strooming bekend van RTL7  Strooming bekend van NOS

De oorzaak van een vieze rioollucht in huis

 

Een rioollucht in huis kan verschillende oorzaken hebben. Vaak ontstaat de stank door problemen in de leiding of in het riool. Zo kan er sprake zijn van een ontstopping in uw riool of een lekkage. Hieronder staat een aantal oorzaken voor een rioollucht in huis:

 • Lekkage

Een van de meest voorkomende oorzaken van een putjesgeur in huis is lekkage in bijvoorbeeld de afvoer. Controleer alle mogelijke plekken op lekkages. Denk hierbij aan het toilet, de vaatwasser of de wasmachine. Maar ook de meterkast, kruipruimte en cv-ketel zijn belangrijk om goed te controleren. Overal waar waterleidingen zijn, bestaat de kans op lekkage en dus ook stankoverlast.

 • Slechte ontluchting

Komt de stank vooral naar boven wanneer het flink heeft geregend buiten? Dan is het goed om de ontluchting van uw riool een keer te controleren. Een rioollucht kan namelijk het gevolg zijn van problemen met de ontluchting van uw riool.

 • Verstopping

Loopt het water niet goed weg in uw vaatwasser? Hoort u de afvoerputjes borrelen en spoelt uw toilet slecht door? Dan is er waarschijnlijk sprake van een verstopte leiding. Het beste hulpmiddel is dan soda. Ruikt u de vieze putjesgeur daarna nog steeds? Het kan natuurlijk ook zijn dat niet de leiding, maar het riool zelf verstopt zit. Vraag in dat geval even aan uw buren of zij ook last hebben van een rioollucht. Is het antwoord ja? Neem dan contact op met de gemeente. Als de buren nergens last van hebben, is de kans groot dat het probleem zich onder of rondom uw woning bevindt. Schakel dan een rioleringsbedrijf in.

 • Verzakking

Heeft u behalve stank veel last van rioolvliegjes (kleine, grijze insecten van ongeveer 5 millimeter, met veel haartjes op rug en vleugels)? Dan is mogelijk de rioolbuis verzakt of gescheurd. Vermoedt u dat uw riolering kapot is? Schakel ook dan snel een rioleringsbedrijf in, want er kan afvoerwater uw kelder of kruipruimte instromen. En die stank is niet zomaar verholpen.

 

Putlucht uit kruipruimte

 

Pas op bij een rotte eieren geur in huis

 

Komt er een soort rotte eieren geur uit uw putje of gootsteen? Dan is het oppassen geblazen! In dat geval heeft u te maken met een giftig gas, namelijk waterstofsulfide. De rotte eieren geur ontstaat door de rotting van vele zwavelhoudende organische stoffen, zoals eiwitten of ontlasting. Dit giftige gas is zeer gevaarlijk en kan tot ernstige gezondheidsproblemen leiden. In het ergste geval leidt het zelfs tot de dood. Het is dus zaak dat u snel een expert inschakelt wanneer u een rotte eieren geur in huis ruikt.

Het gevaar van een rioollucht in huis

 

Naast dat een rioollucht in huis onsmakelijk is, is het ook nog eens zeer slecht voor uw gezondheid. Een rioollucht bestaat namelijk uit verschillende gassen, zoals waterstofsulfide en methaan. Waterstofsulfide is erg giftig. Het gas ontstaat bij rotting van ontlasting en is zeer gevaarlijk. Methaan is minder giftig, maar wel slecht voor uw gezondheid. Daarnaast is het gas explosief, waardoor deze lucht een zeer groot gevaar vormt voor uw gezondheid.

Rioollucht uit de kruipruimte

 

Het is dus belangrijk dat u zorgvuldig handelt als u last heeft van een rioollucht in huis. Bijvoorbeeld uit de kruipruimte. Als u een rioollucht uit de kruipruimte ruikt, zorg dan meteen  voor voldoende ventilatie. Zo kunnen de gevaarlijke gassen ontsnappen van onder uw woning. Het liefst voordat het de rest van het huis binnendringt. Schakel vervolgens een specialist in, zoals Strooming, om de rioollucht te verhelpen. Bij Strooming hebben we jarenlange ervaring met het opsporen en verhelpen van (de bron van) stankoverlast zoals een rioollucht in huis.

Gezondheidsklachten bij blootstelling aan waterstofsulfide

 

Waterstofsulfide is een erg gevaarlijk gas dat kan vrijkomen bij een rioollucht in huis.. Inademing van hoge tot zeer hoge concentraties waterstofsulfide kan leiden tot onder andere:

 • Oogirritaties/ oogschade
 • Verlamming van het reukorgaan
 • Longembolie
 • Versnelde ademhaling
 • Bewusteloosheid
 • Ademuitval
 • Overlijden

Heeft u last bovenstaande klachten en ruikt u regelmatig een rioollucht of een rotte eieren geur in huis? Schakel dan onmiddellijk een expert in voor onderzoek. Zo kunt u gezondheidsschade beperken of voorkomen.

Gezondheidsklachten bij blootstelling aan methaan

 

Methaan is een minder giftig gas dan waterstofsulfide, maar kan ook schade aan de gezondheid toebrengen. Methaan komt voor in het riool, bijvoorbeeld op plekken waar vet en slib zich ophopen of in een biofilm (slijmlaag) aan de wanden van het leidingwerk. In lage hoeveelheden is inademing van methaan niet gevaarlijk. Bij hoge concentraties wordt zuurstof verdrongen en kunnen de volgende symptomen ontstaan:

 • Kortademigheid
 • Duizeligheid
 • Misselijkheid
 • Hoofdpijn
 • Flauwvallen
 • Bewusteloosheid
 • Verstikking

Heeft u last van bovenstaande gezondheidsklachten en ruikt u constant een vieze geur in huis? Schakel dan snel een expert als Strooming in. Ga vooral niet zelf op onderzoek uit in de kruipruimte. Dit kan levensgevaarlijk zijn! Wij onderzoeken op een veilige manier of de geur die u ruikt schadelijk is voor uw gezondheid. Ook vertellen wij u waar de geur vandaan komt en bieden wij u een oplossing voor het probleem. Zo weet u zeker dat u zich geen zorgen hoeft te maken over uw gezondheid.

Rioollucht in huis? Blijf goed ventileren

 

Een putjeslucht in uw woning is ongezond. Ventileer uw huis daarom goed, in ieder geval tot de oorzaak van het probleem is verholpen. Zorg 24 uur per dag voor frisse lucht in huis, zodat (schadelijke) gassen zich niet kunnen ophopen in huis. Ventilatieroosters, mechanische ventilatie of kleine kiepraampjes zorgen voor een goede luchttoevoer.

Geur neutraliseren? Zo doet u dat

 

Komt de rioollucht met vlagen? En is de geur die u ruikt sowieso geen rotte eieren geur? Dan is de kans dat uw gezondheid gevaar loopt minder groot. Probeer dan de geur te neutraliseren met geur neutralisators, zoals koffie, azijn en planten. Wij geven u een paar simpele trucjes om vieze geuren in huis te laten verdwijnen:

 • Gebruik kattenbakvulling

U zult er misschien niet zo snel aan denken, maar kattenbakvulling werkt tegen vreemde geuren in huis. De korrels absorberen niet alleen vocht, maar ook geurtjes als de beste. Neem een paar oude sokken, vul ze op met korrels en leg ze op stinkende plekken.

 • Azijn is vies, maar zorgt voor een lekkere geur

Azijn werkt steengoed als geur neutralisator. Waarom? Omdat het geen geuren mengt, maar verwijdert. Vul een bakje met azijn en water, zet deze op tafel en uw huis ruikt waarschijnlijk binnen no-time weer normaal.

 • Ook koffie doet wonderen

Gooi uw bakje koffiedik niet weg, maar zet het in uw stinkende koelkast of vuilnisbak en u zult zien dat deze binnenkort niet meer vies ruikt. Wat u ook kunt doen, is een bak vullen met koffiebonen. Plaats een kaars in het midden van deze bak, steek deze aan en u zult merken dat uw huis snel weer lekker ruikt.

 • Frisse lucht

Frisse lucht doet wonderen. Ventileer door deuren en ramen tegen elkaar open te zetten. Zo kunnen vervelende, ongezonde geuren gemakkelijk uw huis uit.

 • Planten zijn natuurlijke reinigers

Heeft u toevallig planten in huis? Nee? Maak dan snel ruimte voor planten. Ze verhogen namelijk het zuurstofgehalte in uw huis. Daarnaast reinigen ze de lucht. Vieze geuren worden dus gemakkelijk opgenomen door planten.

Helpt niets? Strooming helpt

 

Heeft u bovenstaande trucjes uitgeprobeerd, maar lijkt niets te helpen? Vindt u het lastig om de oorzaak van het probleem te achterhalen? Laat dan een geuronderzoek doen door Strooming. Voor de prijs hoeft u het niet te laten: particulieren kunnen bij ons rekenen op een aangepast tarief. Wij lossen het probleem snel voor u op, waardoor u weer opgelucht adem kunt halen in een fris huis.

Geuronderzoek bij rioollucht in huis

 

Strooming voert een geuronderzoek uit om de oorzaak van de rioollucht in uw huis te achterhalen. Hoe wij dit doen? Met behulp van geavanceerde apparatuur. Wij meten of er schadelijke stoffen zijn vrijgekomen in de woning en nemen monsters af om in het laboratorium te laten onderzoeken. We achterhalen de bron van de stank en u krijgt de beste tips om de problemen in huis direct op te lossen.

Zo gaat een geuronderzoek in zijn werk

 

Doordat er bij een rioollucht in huis sprake kan zijn van giftige stoffen, doen wij op een speciale manier onderzoek. H2S is bijvoorbeeld een gas dat zeer vluchtig is en niet met elke monsternamezak kan worden bemonsterd. Er zijn daarom verschillende monsternametechnieken, zakken en analysetechnieken. Wanneer er een verkeerde lucht-monsternamezak wordt gevuld, kan dit betekenen dat het gas al niet meer te analyseren is of vervlogen is. Wij gebruiken in het geval van een zwavellucht in huis zeer speciale zakken en doen op een zo accuraat mogelijke manier onderzoek. Zo weet u zeker of u bij een rioollucht in huis niet te maken heeft met gevaarlijke stoffen.

Expert op het gebied van geuronderzoek

 

Wij zijn expert op het gebied van geuronderzoek. Of u nu last heeft van een vieze rioollucht in huis of van een ander geurprobleem, wij kunnen u gegarandeerd helpen. Geen geur gaat aan onze neus voorbij. U legt ons het probleem uit en op basis daarvan stellen wij een gepast geuronderzoek voor. Dankzij de vele geur- en stankproblemen die wij in de loop der jaren zijn tegengekomen, kunnen wij situaties snel inschatten. Of u nu zakelijk of als particulier last heeft van stankoverlast, mild of ernstig, wij bieden de oplossing!

Ieder geurprobleem zoals een rioollucht in huis lossen wij op

 

Ook bij een rioollucht in huis geldt: meten is weten. Onze kennis van geurproblemen – in combinatie met meetinstrumenten en laboratoriumtechnieken – maakt dat wij snel een advies en oplossingen kunnen bieden. Ook gebruiken wij diverse andere technieken om vast te stellen waarom geuren in bepaalde ruimtes aanwezig zijn. Denk hierbij aan camera’s om achter muren te kijken en gas-detectietechnieken om alle soorten geuren op te sporen. Als de oorzaak van een geur duidelijk is, kunnen wij die voor u verwijderen. Gegarandeerd.

 

Heeft u last van een rioollucht in huis? En wilt u ook luchtmonsters laten nemen? Neem dan contact op met Strooming of vraag online een offerte aan. U kunt bij ons terecht voor alle soorten luchtonderzoek.

 

Het bericht Rioollucht in huis verscheen eerst op Strooming.nl.

]]>
https://www.strooming.nl/binnenmilieu/blog/rioollucht-in-huis/feed/ 0
Schimmel in huis https://www.strooming.nl/binnenmilieu/blog/schimmel-in-huis/ https://www.strooming.nl/binnenmilieu/blog/schimmel-in-huis/#comments Fri, 29 Mar 2019 12:40:58 +0000 https://www.strooming.nl/?p=7172 Schimmel in huis   Schimmels zijn overal om ons heen – zowel in de natuur als binnenshuis. Schimmel in huis kunnen helaas voor heel wat problemen zorgen. Die zwarte vlekken op de muur zien er niet fris uit en ze zijn ook slecht voor uw gezondheid. Hoe herkent u schimmel in huis? Hoe komt er [...]

Het bericht Schimmel in huis verscheen eerst op Strooming.nl.

]]>
Schimmel in huis

 

Schimmels zijn overal om ons heen – zowel in de natuur als binnenshuis. Schimmel in huis kunnen helaas voor heel wat problemen zorgen. Die zwarte vlekken op de muur zien er niet fris uit en ze zijn ook slecht voor uw gezondheid. Hoe herkent u schimmel in huis? Hoe komt er schimmel op de muren of in uw nieuwe woning? Kunt u zich eigenlijk verzekeren tegen schimmel in huis? In dit artikel komen alle antwoorden op deze vragen aan bod, inclusief tips om schimmel thuis te voorkomen en te verwijderen.

 

Wat is schimmel?

 

Allereerst is het van belang om te weten wat schimmels precies zijn. Ze komen overal in de natuur voor. Schimmels bestaan uit een netwerk van schimmeldraden waarop zich sporen ontwikkelen. Deze sporen spelen een belangrijke rol bij de voortplanting en overleving van schimmels. Ze zijn heel klein en met het blote oog niet zichtbaar. Voor de ontwikkeling van schimmel zijn voldoende vocht, een geschikte temperatuur en zuurgraad en een goede voedingsbodem essentiële voorwaarden.

 

schimmel in huis

 

Schimmelsoorten in woningen

 

Gemiddeld wonen er zo’n tien verschillende schimmelsoorten in huis. De meest voorkomende is de Stachybotrys, oftewel de zwarte schimmel. Via de wind komen de sporen hiervan in huis terecht. Als de omstandigheden het toelaten, plant de zwarte schimmel zich vrolijk voort in huis.

 

Een andere soort die voorkomt in huis, is rode schimmel. Als u deze ziet op uw muren, plafonds of ergens anders in huis, dan is het zaak om direct actie te ondernemen. Rode schimmel vormt namelijk een gevaar voor de gezondheid. U kunt er hooikoortsachtige klachten en hoofdpijn door krijgen. 

Oorzaken van schimmel in huis

 

De oorzaak ervan is altijd een teveel aan vocht. Schimmels kunnen zich namelijk alleen in vochtige omstandigheden ontwikkelen. Ze komen dan ook het meest voor in de keuken, badkamer, kelder, kruipruimte en het washok. Als ze in je huis opduiken, kun je er zeker van zijn dat je ook vochtproblemen hebt. Dit zijn veelvoorkomende oorzaken van schimmel in huis:

 • Te hoge luchtvochtigheid in huis
 • Onvoldoende ventilatie
 • Doorslaand of optrekkend vocht
 • Lekkages
 • Condens
 • Vochtige bouwmaterialen
 • Slechte afzuiging

Schimmel in huis herkennen

 

Er zijn meerdere kenmerken waar u schimmels aan kunt herkennen. De belangrijkste aanwijzing voor schimmel- en vochtproblemen is een muffe lucht in huis. Daarnaast zorgen schimmels voor een donkere verkleuring en lelijke plekken op bijvoorbeeld vloeren, muren, plafonds en voegwerk. Ze kunnen verschillende kleuren hebben, maar de meeste soorten zijn groen en zwart. In de badkamer uit dit zich vaak als zwarte stipjes op de muren en plafonds.

 

Bent u aan het zoeken naar schimmel in huis, kijk dan extra goed op plekken waar sprake is of is geweest van waterschade. Niet alle vlekken die daardoor ontstaan, zijn te relateren aan schimmel. Plekken die donzig zijn en zich uitbreiden, duiden wel op de aanwezigheid ervan. Als u een schimmelvlek vindt op de vloer, muur of het plafond, moet u er rekening mee houden dat er ook onzichtbare schimmelgroei kan zijn. Die kan zich bijvoorbeeld onder de muren, vloertegels of aan de achterzijde van wandtegels bevinden.

Schimmel in huis op de muren

 

Schimmels komen vaak voor op muren. Ook hiervan is de belangrijkste oorzaak vocht. Om precies te zijn, gaat het om optrekkend vocht. Optrekkend of opstijgend vocht is grondwater dat via de fundering de muren in trekt. In dat geval ontbreekt er een goed functionerend vochtscherm. Vooral oudere woningen hebben daar last van.

Zo herkent u optrekkend vocht in de muren

 

Vermoedt u dat er optrekkend vocht in uw muren zit? Naast een muffe geur in huis, kunt u het aan de volgende symptomen herkennen:

 • U heeft last van natte vochtplekken op de muren
 • U heeft last van schimmelvorming op de muren
 • De muur brokkelt af

 

Herkent u deze punten? Dan is het van belang om actie te ondernemen. Schimmel op de muur is namelijk niet goed voor uw woning. Het tast niet alleen de muurafwerking aan, maar kan zelfs schade aan de constructie van de woning veroorzaken. Hierdoor kan het gevaarlijk zijn om in uw woning te blijven wonen.

Schimmel in een nieuwbouwwoning

 

Ook in nieuwbouwhuizen komt schimmelvorming voor. Een oorzaak van schimmel in een nieuw huis is dat de materialen waarmee het gebouwd is, veel water bevatten. Denk hierbij aan cement, beton en verf. Een andere reden dat schimmels zich nestelen in een nieuwbouwhuis, is dat u tijdens de afwerking de muren niet lang genoeg heeft laten drogen. Daarnaast kan de oorzaak, net als in andere huizen, slechte ventilatie zijn. Vaak is dit probleem groter in nieuwe huizen, omdat de isolatie erg goed is. Weinig tocht dus, maar ook minder ventilatie. En dus meer kans voor schimmel in huis.

Schimmel in huis door condens

 

Zoals hierboven al vermeld, is condens een belangrijke oorzaak van schimmel in huis. Warme lucht die afkoelt, gaat zich afzetten op de koude plekken in huis. Dit zijn meestal ramen en spiegels. Dat heet condensatie en is het gevolg van te veel vocht in huis, oftewel een te hoge luchtvochtigheid.

 

Condens op de ramen ontstaat onder andere door het verschil in temperatuur tussen binnen en buiten. Daarom komt condens vaker voor in de herfst en winter dan in de lente en zomer. Bij die laatste twee seizoenen is het temperatuurverschil tussen binnen en buiten namelijk veel kleiner. Een belangrijke oorzaak van condens is een te goed geïsoleerd huis. Zo’n huis is namelijk meer luchtdicht dan een ongeïsoleerd huis, waardoor er minder droge lucht binnen kan komen. Een ventilatierooster of ventilatiesysteem (laten) installeren lost dit probleem op.

Schimmel in huis verschilt per seizoen

 

Zoals gezegd, hebben schimmels vocht nodig om zich te kunnen ontwikkelen. Op warme, vochtige plekken voelen ze zich dan ook het meest thuis. In de herfst en winter komen schimmels in huis het meest voor. Hoe dat komt? De combinatie van vocht dat van buiten komt en de verwarming op een hoge stand, creëert het ideale klimaat voor ze om te groeien. In de lente en zomer. Wanneer de verwarming uit staat en het droger weer is, blijven schimmels sneller weg.

Gezondheidsrisico’s van schimmel in huis

 

Niet alleen zien die zwarte vlekken in huis er niet fris uit; schimmels zijn ook slecht voor de gezondheid. Vooral kleine kinderen, mensen met luchtwegproblemen en mensen met een verzwakt immuunsysteem zijn extra gevoelig voor klachten. Langdurige blootstelling aan schimmels kan de volgende gezondheidsproblemen veroorzaken:

 • Luchtwegproblemen en -irritatie (zoals benauwdheid en hoesten)
 • Slecht slapen
 • Vermoeidheid
 • Verminderde conditie
 • Huidproblemen en -irritatie
 • Geïrriteerde ogen
 • Misselijkheid

Schimmel in huis verzekering

 

Schimmel kan flinke schade veroorzaken aan uw huis. In sommige gevallen moet er dan ook een professionele vochtbestrijder aan te pas komen. De kosten hiervoor kunnen flink oplopen. Helaas bestaat er geen schimmel in huis verzekering. Maar wees gerust, want uw inboedel- of opstalverzekering kan een deel van de kosten dekken. Het gaat dan om de kosten voor de veroorzaakte schade en het verwijderen van de schimmel.

 

Maar let op: als u zelf de schade heeft veroorzaakt, bijvoorbeeld omdat u een steeds groter wordend vochtprobleem niet heeft aangepakt, dan zijn de kosten voor uw eigen rekening. Het beste is dus om schimmel in huis snel te verwijderen of te voorkomen. U hoeft zich dan ook geen zorgen te maken over ernstige schade die de verzekering wel of niet vergoedt.

Schimmel in een huurwoning

 

Veel mensen met een huurwoning vragen zich af wat ze tegen schimmel in huis kunnen doen. Slopen of verbouwen mag vaak niet, dus wat kunt u doen als de verhuurder of woningbouwvereniging zich er niet om bekommert en zegt dat u “maar even een raampje open moet zetten”? Met de tips uit dit artikel kunt u hopelijk al veel problemen zelf oplossen. Helpt dit niet (voldoende) en wilt u uw verhuurder overtuigen dat een grondigere aanpak van de schimmel in huis noodzakelijk is bij u? Vraag dan professionele hulp. Strooming staat u bij met een onderzoek naar het binnenmilieu in uw huurwoning. Wij bekijken wat de oorzaak van het probleem is en hoe groot het gevaar voor de gezondheid is. Daarna leveren we een rapport waarmee u naar de verhuurder kunt.

Schimmel in huis voorkomen

 

Wilt u een einde maken aan de schimmelvorming in uw huis? Dan is er een aantal dingen dat u kunt doen om schimmels te voorkomen:

 • Goed ventileren. Hiermee voorkomt u veel problemen. Door voldoende te ventileren, daalt de luchtvochtigheid in huis. Zo krijgen schimmels geen kans meer om zich te ontwikkelen. Zet dus iedere dag ramen en deuren open voor wat frisse lucht.
 • Zorg voor goede afzuiging tijdens het koken en douchen of zet een raam open.
 • Lucht vochtige ruimtes, zoals de badkamer, extra goed door.
 • Droog uw douche na gebruik.
 • Gooi natte handdoeken en verregende kleding niet in de wasmand.
 • Zet de wasmachine en droger in een goed geventileerde ruimte.
 • Laat uw was buiten drogen of in een ruimte met goede ventilatie.
 • Zet vochtvreters in vochtige ruimtes of op plekken waar snel schimmel ontstaat.
 • Zorg met een luchtontvochtiger voor een goede luchtvochtigheid in huis. De ideale luchtvochtigheid ligt tussen de 40 en 60 procent.
 • Vervang enkel glas door dubbel glas. Dubbel glas beslaat minder snel, waardoor het zorgt voor minder condens en dus minder vocht.
 • Laat hardnekkige vochtproblemen behandelen door een expert. Optrekkend vocht, doorslaand vocht (vocht dat via de buitenmuren naar binnen dringt), lekkages en condensvorming moeten vaak flink worden aangepakt. Dit kab het beste professioneel worden uitgevoerd door een expert.

Schimmel in huis weghalen

 

Om af te rekenen met hardnekkige schimmel is het verstandig om bij de bron te beginnen. Anders bent u tijdelijk verlost van de schimmel in huis, maar blijft het een terugkerend probleem. Begin dus met het bestrijden van het vochtprobleem door bovenstaande tips toe te passen. Schimmels kunnen immers niet groeien zonder vocht.

Schimmels en het binnenmilieu

 

Houdt u er daarbij wel rekening mee dat ieder vertrek een heel ander binnenmilieu heeft. Het is dus van belang dat u in iedere ruimte eerst bepaalt wat de vocht-oorzaak is. Zo vereisen een veel gebruikte badkamer, een bedompte kelder en afgesloten meterkast alle drie een heel andere aanpak.

 

Als u de oorzaak van het vocht eenmaal heeft aangepakt, dan is het tijd om de schimmel te verwijderen. Want ook al is de vochtbron verdwenen, eenmaal aanwezige schimmel verdwijnt niet vanzelf. Schimmel verwijderen kan op de volgende manieren:

 • Zorg altijd dat je met een natte dweil of natte spons werkt. Gebruik dus nooit een droge spons of borstel. De schimmelsporen zijn hele fijne stofdeeltjes die verstuiven als je droog borstelt. Daardoor gaan ze namelijk rondvliegen. Dat is niet alleen een gevaar vanwege de grote kans op inademing, maar ook omdat de schimmel zich dan over de hele ruimte kan verspreiden. Alleen met natte hulpmiddelen werken dus.
 • Gebruik een mondkapje en rubberen handschoenen.
 • Vergeet niet om heel goed te ventileren tijdens het verwijderen van de schimmel. Zet ramen en deuren tegen elkaar open.
 • U kunt een schimmelreiniger of ander speciaal reinigingsmiddel uit de winkel gebruiken. Ook soda en chloor werken prima. Meng dit goed met water. Soda werkt het beste op witte, lichte muurvlakken. Pas op met chloor (bleekwater) op gekleurde muren en behang, want het kan kleuren vervagen.

Last van schimmel in huis? Strooming helpt!

 

Heeft u van alles geprobeerd, maar wil de schimmel in uw huis maar niet helemaal verdwijnen? Heeft u schimmel op bepaalde plekken, maar lukt het niet om de oorzaak te achterhalen? Aarzel dan niet om Strooming in te schakelen. Wij helpen u graag. Zo kunnen wij een binnenmilieu-onderzoek uitvoeren. We kijken dan naar de luchtkwaliteit en met een microbiologisch luchtonderzoek beoordelen we hoe het gesteld is met schimmels in uw huis. Zo komt u te weten wat de oorzaak is. Bovendien helpen wij u met adviezen en reiken wij oplossingen aan om de schimmels voorgoed te verwijderen. Wilt u meer informatie of wilt u vrijblijvend een offerte aanvragen? Neem dan gerust contact met ons op.

 

Het bericht Schimmel in huis verscheen eerst op Strooming.nl.

]]>
https://www.strooming.nl/binnenmilieu/blog/schimmel-in-huis/feed/ 2
Akoestisch onderzoek bij geluidsoverlast https://www.strooming.nl/geluidsmeting/blog/akoestisch-onderzoek-bij-geluidsoverlast/ https://www.strooming.nl/geluidsmeting/blog/akoestisch-onderzoek-bij-geluidsoverlast/#respond Fri, 29 Mar 2019 11:42:23 +0000 https://www.strooming.nl/?p=6216 Akoestisch onderzoek bij geluidsoverlast   Geluidsoverlast kan uw dagelijks leven zwaar beïnvloeden. Denk bijvoorbeeld aan het constant horen van harde muziek, een drukke weg, bouwwerkzaamheden of andere harde geluiden. Dit kan behoorlijk op uw zenuwen werken. En dat niet alleen, geluidsoverlast is in sommige gevallen ook nog eens zeer schadelijk voor uw gezondheid. Het is [...]

Het bericht Akoestisch onderzoek bij geluidsoverlast verscheen eerst op Strooming.nl.

]]>
Akoestisch onderzoek bij geluidsoverlast

 

Geluidsoverlast kan uw dagelijks leven zwaar beïnvloeden. Denk bijvoorbeeld aan het constant horen van harde muziek, een drukke weg, bouwwerkzaamheden of andere harde geluiden. Dit kan behoorlijk op uw zenuwen werken. En dat niet alleen, geluidsoverlast is in sommige gevallen ook nog eens zeer schadelijk voor uw gezondheid. Het is dus belangrijk dat u op tijd ingrijpt indien er sprake is van geluidsoverlast. Een eerste stap is het laten uitvoeren van een akoestisch onderzoek.

 

Strooming bekend van:      Strooming bekend van RTL7  Strooming bekend van NOS

 

Geluidsoverlast binnen of buiten de normen

 

Wilt u weten of de geluidsoverlast waar u dagelijks aan wordt blootgesteld de wettelijke normen overschrijdt? Of wilt u weten of uw bedrijf voldoet aan de wettelijke eisen omtrent geluid? Laat dan een akoestisch onderzoek uitvoeren. Strooming helpt u hier graag bij. Wij vertellen u alles over geluidsoverlast, de wetten omtrent geluidsoverlast, een geluidsmeting en mogelijke oplossingen voor de geluidsoverlast. Lees dus snel verder!

 

Geluidsmetingen akoestisch onderzoek

 

Wat is geluidsoverlast?

 

Wist u dat uw gehoor een van uw belangrijkste zintuigen is? Geluiden maken u vrolijk. Denk maar aan hoe blij u ‘s ochtends wakker kunt worden van fluitende vogeltjes. Of hoe heerlijk het is om naar een prachtig muziekstuk te luisteren. Maar geluid is alleen alleen prettig wanneer het gewenst is. Dit is helaas niet altijd het geval. Wanneer u regelmatig langdurig wordt blootgesteld aan ongewenst hard geluid, heeft u te maken met geluidsoverlast.

Geluidsoverlast neemt toe

 

Als we niet oppassen, is geluidsoverlast over twintig jaar het milieuprobleem met de grootste impact op onze gezondheid. Hoe dat komt? Doordat we allemaal dicht op elkaar wonen, de wegen voller zijn en de technologische vooruitgang duurt voort. Dit zorgt voor steeds meer onprettige geluiden.

 

Kunt u inschatten hoe hard geluiden uit het dagelijks leven zijn? Hieronder staan wat voorbeelden:

 • Wind door de bomen: 25 decibel
 • Vaatwasser: 60 decibel
 • Drukke straat: 85 decibel
 • Muziek op een koptelefoon: 95 decibel
 • Brandweer met sirene: 120 decibel
 • Vuurwerk: 140 decibel

We worden dus dagelijks omringd door veel en vrij hard geluid.

Oorzaken geluidsoverlast

 

Maar waar komt geluidsoverlast vandaan? En wat zijn de grootste oorzaken ervan? De grootste geluidbelasting in Nederland treedt op in de buurt van wegen, spoorwegen en de aan- en uitvliegroutes bij Schiphol. Wegverkeer veroorzaakt de meeste geluidshinder. Andere oorzaken van geluidsoverlast kunnen buren, industrie of bedrijven zijn. Woont u bijvoorbeeld naast een kroeg? Dan kunt u regelmatig last hebben van harde muziek. Maar ook de landbouw en de bouw veroorzaken veel geluidsoverlast.

Het gevaar van geluidsoverlast

 

Geluidsoverlast is niet alleen hinderlijk; het vormt ook nog eens een gevaar voor uw gezondheid. Wist u bijvoorbeeld dat geluid vanaf 80 decibel al schadelijk kan zijn? Bij geluiden van 120 decibel kan uw gehoor direct beschadigen.

 

Vermoedt u dat u regelmatig wordt blootgesteld aan te veel decibellen? Onderneem dan vooral actie, want als gevolg van blootstelling aan harde geluiden, raken trilharen in uw binnenoor beschadigd. Wanneer dit gebeurt, kan er gehoorschade ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan een constante piep in uw oren.

 

Maar geluidsoverlast kan ook voor klachten als slapeloosheid, stress, hartkwalen en een hoge bloeddruk zorgen. Het is dus van belang dat u de geluidsoverlast snel aanpakt. Strooming kan u daarbij helpen door middel van een akoestisch onderzoek. Wij voeren dan onder andere een geluidsmeting uit, ook wel trillingsmetingen genoemd. Naar aanleiding van deze meting stellen wij een akoestisch rapport voor u op. Hierin staat precies waar het geluid vandaan komt, of het geluid de geluidsnormen overschrijdt en wat u kunt doen om het probleem op te lossen.

Dit is een veilig geluidsniveau

 

Nu vraagt u zich vast af: wat is dan een veilig geluidsniveau? Er zijn verschillende normen voor een veilig geluidsniveau. De meest gebruikte norm is die van de Arbo. Die gaat uit van 80 decibel. Alles daarboven kan schadelijk zijn, afhankelijk van de duur van de blootstelling. Zo kunt u bijvoorbeeld een geluid van 80 decibel maximaal 40 uur per week horen, zonder gehoorschade of andere gezondheidsproblemen op te lopen.

Geluidsoverlast regels particulieren

 

Wat de een als vervelend geluid ervaart, ervaart de ander niet als storend. Daarom is het belangrijk dat er duidelijkheid is over wanneer u van geluidsoverlast kunt spreken. De volgende regels gelden voor particulieren:

 • overdag (07.00 – 18.00) 50 dB(A) 70 dB(A)
 • ’s avonds (18.00 – 23.00) 45 dB(A) 65 dB(A)
 • ’s nachts (23.00 – 07.00) 40 dB(A) 60 dB(A)

Of er sprake is van geluidsoverlast, hangt dus ook af van het tijdstip waarop het geluid plaatsvindt. U kunt bijvoorbeeld zeggen dat er sprake van geluidsoverlast is als u regelmatig vanaf 23.00 uur een geluid hoort dat tussen de 40 en 60 decibel in zit.

Geluidgrenswaarden

 

Er zijn verschillende soorten geluidshinder. Wij noemen er drie:

 • geluidshinder van buiten
 • geluidshinder op de werkvloer zelf
 • geluidshinder door bedrijfsactiviteiten

Voor al deze soorten geluidshinder zijn geluidgrenswaarden opgesteld, die u niet mag overschrijden. Voor het geluid dat door bedrijfsactiviteiten wordt veroorzaakt, gelden andere waardes dan voor geluid van buitenaf. Deze wettelijke normen staan in de Wet Geluidhinder. Ook voor geluidsbelasting van wegen, treinen en vliegtuigen zijn wettelijke normen vastgesteld. Nederland voldoet op die manier aan de Europese richtlijn omgevingslawaai. Deze richtlijn is opgenomen in de Wet milieubeheer en in de Wet luchtvaart. Strooming is van alle wetten omtrent geluid op de hoogte.

Akoestiek verbeteren? Zo doet u dat

 

Ondanks deze regels en wetten omtrent geluidsoverlast is het verstandig zelf ook maatregelen te nemen om de akoestiek te verbeteren. Aangezien de oorzaken van geluidsoverlast heel divers zijn, is er ook niet één oplossing voor het probleem. Met buren vallen wellicht afspraken te maken over geluidsoverlast, als u aangeeft hoeveel invloed het op u heeft. Verder kunt u het volgende doen om de akoestiek te verbeteren:

 • Zorg voor voldoende isolatie van uw woning.
 • Plaats dubbele beglazing. Dit houdt veel lawaai tegen.
 • Voor geluidsoverlast in de tuin zijn speciale geluiddempende schuttingen verkrijgbaar. Ook bomen, struiken en ander groen dempen geluid.
 • Voorzetwanden of voorzetramen dempen trillingen en verminderen geluidsoverlast door bijvoorbeeld wegverkeer.
 • Voorkom leegte in huis. Hoe meer spullen en meubels u in huis heeft, hoe beter de akoestiek wordt. Kom maar op met die kleden, planten en stoffen meubels!

Geluidsisolatie

 

Zoals hierboven al benoemd, kan geluidsisolatie enorm helpen bij geluidsoverlast. Als u de geluidswaarneming binnen een ruimte wilt verbeteren, dan is het verstandig te investeren in akoestische isolatie. Een goede akoestiek is bijvoorbeeld erg belangrijk in kantoorruimtes en muziekstudio’s. Akoestisch isoleren gebeurt niet met geluidsisolatie maar wel met geluidsabsorberende isolatie. Het meest bekende voorbeeld van akoestische isolatie zijn de grijze schuimplaten met noppen die u ook terugvindt in de binnenbekleding van behuizingen.

Activiteitenbesluit & Geluid horeca

 

In sommige gevallen bent u verplicht een akoestisch onderzoek uit te laten voeren. Zo moeten horecagelegenheden met een geluidsniveau dat structureel hoger is dan 80dB(A) zich standaard melden bij bevoegd gezag om een akoestisch onderzoek uit te laten voeren. Ook kan het bevoegd gezag om een akoestisch onderzoek vragen bij het volgende:

 • Inrichting met aangewezen activiteiten (artikel 1.11)
 • Inrichting op een afgezonderd industrieterrein
 • Inrichting met een zeer reële kans op geluidhinder

Strooming is gespecialiseerd in het uitvoeren van geluidsmetingen en akoestische onderzoeken. Wij beschikken over de juiste apparatuur. Wij kennen de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit Horeca op ons duimpje. Op basis daarvan stellen wij voor u een overzichtelijk akoestisch rapport op waarin staat welke maatregelen u heeft genomen om te voldoen aan de geluidsnormen uit het Activiteitenbesluit.

Laat een akoestisch onderzoek uitvoeren

 

Heeft u een eigen bedrijf en vraagt u zich af of u aan de wettelijke normen voor geluidsoverlast voldoet? Of bent u verplicht een akoestisch onderzoek uit te laten voeren? Strooming kan u in beide gevallen helpen. Hoe? Door een geluidsmeting uit te voeren. Naar aanleiding van de resultaten stellen wij een akoestisch rapport voor u op. Met een akoestisch rapport kan uw bedrijf aantonen dat voldaan wordt aan de geldende geluidgrenswaarden.

Ons akoestisch onderzoek gaat verder dan alleen geluidsnormen

 

Maar is alleen voldoen aan de geluidsnormen genoeg? Meestal niet. De mensen die naast of vlakbij uw café, restaurant of hotel wonen, hebben toch nog vaak last van bijvoorbeeld de muziek, de geanimeerde gesprekken en de keukengeluiden. Wilt u geen klachten uit de omgeving? Dan is het verstandig om ook in kaart te brengen wie geluidsoverlast ervaren of kunnen gaan ervaren. Strooming kan u hierbij helpen. Samen kijken we dan wat u kunt doen om de geluidoverlast te beperken, zodat iedereen tevreden is en blijft: u, uw klanten, de omgeving en het bevoegd gezag.

Zo gaat een geluidsmeting in zijn werk

 

Tijdens een akoestisch onderzoek voeren wij onder andere een geluidsmeting uit. Daarbij maken we gebruik van speciale apparatuur voor verschillende soorten geluidsoverlast. Op die manier kunnen we geluid goed meten. Aan de hand van deze metingen trekken we een conclusie over de waardes van het geluid. Vervolgens stellen wij een akoestisch rapport voor u op. Wij adviseren u dan uiteraard ook over mogelijke oplossingen van het geluidsprobleem.

Een akoestisch onderzoek bij geluidsoverlast

 

Wilt u weten of de geluidsoverlast die u ervaart de landelijke normen overschrijdt? Ook dan kunt u een akoestisch onderzoek uit laten voeren. Want ook als wettelijke normen niet worden overschreden, is het goed om een beter beeld te hebben van de mate van overlast. Op die manier kunt u gericht naar een oplossing zoeken.

Een akoestisch onderzoek laten uitvoeren? Strooming helpt u

 

Wordt u in uw dagelijks leven gestoord door geluidsoverlast en wilt u daar iets aan doen? Strooming helpt u graag. Geluidsoverlast is een serieuze klacht die we samen met u aan kunnen pakken door de overlast in kaart te brengen. Neemt u vooral contact met ons op voor een advies op maat.

 

Wilt u meer weten over een geluidsmeting of een akoestisch onderzoek en rapport? Of heeft u een specifieke vraag? Neem dan gerust contact met ons op. U kunt ook direct een gratis offerte aanvragen.

 

Het bericht Akoestisch onderzoek bij geluidsoverlast verscheen eerst op Strooming.nl.

]]>
https://www.strooming.nl/geluidsmeting/blog/akoestisch-onderzoek-bij-geluidsoverlast/feed/ 0
Astmatische klachten in huis https://www.strooming.nl/binnenmilieu/blog/astmatische-klachten-in-huis/ https://www.strooming.nl/binnenmilieu/blog/astmatische-klachten-in-huis/#respond Fri, 29 Mar 2019 08:30:37 +0000 https://www.strooming.nl/?p=4866 Astmatische klachten in huis   Heeft u regelmatig last van astmatische klachten in huis of op kantoor? En valt het u op dat u specifiek op deze plek last heeft van astmatische klachten? Dan kan het zijn dat de luchtkwaliteit in uw huis of op kantoor niet op orde is. Een slechte luchtkwaliteit kan veel [...]

Het bericht Astmatische klachten in huis verscheen eerst op Strooming.nl.

]]>
Astmatische klachten in huis

 

Heeft u regelmatig last van astmatische klachten in huis of op kantoor? En valt het u op dat u specifiek op deze plek last heeft van astmatische klachten? Dan kan het zijn dat de luchtkwaliteit in uw huis of op kantoor niet op orde is. Een slechte luchtkwaliteit kan veel gezondheidsklachten veroorzaken. Welke? Denk bijvoorbeeld aan klachten als benauwdheid, hoesten en vermoeidheid. In dit blog leest u alles over het ontstaan van astma, hoe u astmatische klachten kunt verminderen en wat Strooming hierbij voor u kan betekenen. Lees dus snel verder.

 

Strooming bekend van:      Strooming bekend van RTL7  Strooming bekend van NOS

 

  Astma, wat is dat?

   

  Heeft u last van astma? Dan zijn uw longen als het ware altijd ontstoken. Deze chronische ontsteking levert veel klachten op. Uw longen reageren overgevoelig op prikkels, zoals rook, uitlaatgassen, huisstofmijt of huisdieren. Wanneer u in aanraking komt met deze prikkels, wordt u benauwd of moet u hoesten. Hoe dat komt? Doordat uw longen geprikkeld worden door stoffen waar u gevoelig voor bent. Hierdoor zwellen de slijmvliezen in neus, keel en longen op. De slijmvliezen produceren meer vocht en slijm dan anders. De spiertjes om uw luchtwegen raken dan verkrampt en trekken samen, waardoor de luchtwegen smaller worden. Het gevolg? U kunt moeilijker ademen.

   

  Astmatische klachten in huis

   

  Schone lucht is belangrijk voor astmapatiënten

   

  Een astma-aanval wordt dus opgewekt door stoffen in de lucht waar u gevoelig voor bent. Hoe schoner de lucht, hoe minder prikkels uw longen krijgen. Daarom is het belangrijk deze stoffen, rook en huisdieren te vermijden. Zo is de kans op een astma-aanval kleiner. Natuurlijk is het onmogelijk om nooit in aanraking te komen met deze prikkels. U kunt er wel voor zorgen dat u deze astma-opwekkende prikkels buiten de deur houdt. Hoe? Door te zorgen voor een goede luchtkwaliteit in huis. Hier zijn verschillende manieren voor. Wij vertellen u welke dat zijn.

  Oorzaak van astmatische klachten in huis

   

  Heeft u vaak last van astmatische klachten in huis of op kantoor? Dit kan verschillende oorzaken hebben. Zo kunnen schimmel, fijnstof, huisstofmijt en een te hoge luchtvochtigheid astmatische klachten veroorzaken. Denk hierbij aan klachten als een piepende ademhaling, benauwdheid, langdurig hoesten, vermoeidheid en een verminderde conditie. Het is zaak om deze astma-opwekkers de deur uit te helpen, of beter nog: te voorkomen. Wij vertellen u hoe u dat kunt doen.

  Astma door schimmel: zo herkent en voorkomt u schimmel in huis

   

  Heerst er een muffe geur in uw huis? En ziet u donkere verkleuring en lelijke plekken op bijvoorbeeld de vloeren, muren en plafonds? Dan heeft u te maken met schimmel in huis. Schimmel ontstaat altijd door een vochtprobleem in huis. Dit kan bijvoorbeeld komen door een lekkage of onvoldoende ventilatie. Problemen met schimmel kunt u voorkomen met onderstaande tips:

  • Zorg voor voldoende ventilatie in de woning
  • Zorg voor een juiste luchtvochtigheid in huis (tussen de 40 en 60 procent)
  • Los bouwkundige problemen op (denk bijvoorbeeld aan lekkages in huis)
  • Vermijd extra vocht in huis door bijvoorbeeld de afzuigkap aan te zetten tijdens het koken, waterreservoirs regelmatig te legen en de was buiten of in een ruimte met goede ventilatie te drogen

  Ervaart u astmatische klachten door schimmel in huis? Strooming kan dan helpen met het uitvoeren van een binnenmilieu-onderzoek. Hierbij kijken we naar de luchtkwaliteit. Met een microbiologisch luchtonderzoek beoordelen we hoe het gesteld is met schimmels in huis en voor welke gezondheidsklachten dit zorgt of kan zorgen. Na afloop weet u precies wat de oorzaak van het schimmelprobleem is. Neem vooral vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. Strooming biedt u graag snel weer een gezonde leefomgeving.

  Astma door huisstofmijt: dit kunt u doen om huisstofmijt tegen te gaan

   

  Astma door huisstofmijt is vervelend en kan op lange termijn veel gezondheidsklachten met zich meebrengen. Om de klachten te verminderen, zijn er verschillende maatregelen die u zelf kunt nemen om huisstofmijt te lijf te gaan. Met onderstaande aanpassingen in uw huis kunt u al een heel eind komen:

  • Verandering van interieur: zorg voor zo min mogelijk gestoffeerde meubels en accessoires. Neem een leren bank en haal de kussentjes en tapijten uit uw huis.
  • Speciale beddengoedhoezen: er zijn speciale hoezen voor dekbedden en kussens om de uitwerpselen van de huisstofmijten te weren.
  • Heet wassen: was uw kleding, beddengoed en kleedjes op hoge temperatuur. Boven een temperatuur van zestig graden sterft de huisstofmijt.
  • Ventileren en tochten: ventileer meerdere keren op een dag uw huis, met het oog op een minder vochtige woning. Huisstofmijten zijn dol op vochtige huizen.

  Met moderne en geavanceerde meetapparatuur doen wij doeltreffend luchtonderzoek naar het binnenmilieu. In een mum van tijd hebben we een duidelijk beeld van de luchtkwaliteit in uw huis. We geven u na afronding van het onderzoek een rapport waarin het oordeel over uw binnenmilieu staat verwoord. Tevens bieden we een doelgerichte oplossing om uw luchtkwaliteit te verbeteren en veiliger en gezonder te maken.

  Fijnstof en astma

   

  Fijnstof brengt niet alleen een groter risico op astma met zich mee, maar kan ook voor andere gezondheidsklachten zorgen. Fijnstof kan tijdelijk klachten veroorzaken zoals droge ogen, hoesten, een droge keel of kortademigheid. Ouderen, zieke mensen en kinderen zijn extra gevoelig voor fijnstof. Mensen die al astma hebben, kunnen door luchtvervuiling meer klachten krijgen of zelfs eerder overlijden. Maar ook gezonde mensen kunnen door overmatig fijnstof astma ontwikkelen.

   

  Woont u bij een industriegebied of een drukke weg? Of stoken de buren vaak de houtkachel op en komt er rook uw woning binnen? Dit zijn redenen om u zorgen te maken over het fijnstofniveau in uw huis. Wacht niet langer en neem vrijblijvend contact op met Strooming. Wij controleren middels een fijnstofmeting of het fijnstofniveau in uw huis niet te hoog is. Want een lucht die vrij is van fijnstof, is van levensbelang om ziektes als astma te verminderen of zelfs te voorkomen.

  Astma door slechte luchtvochtigheid: zo zorgt u voor de juiste luchtvochtigheid

   

  Een goede luchtvochtigheid in huis of op kantoor kan veel astmatische klachten voorkomen. Er zijn verschillende aanpassingen voor in huis en op kantoor die snel en voordelig grote verbeteringen kunnen brengen bij luchtvochtigheid en astma. Dat zijn bijvoorbeeld:

  • Gebruik een hygrometer om de luchtvochtigheid in een ruimte te monitoren en indien gewenst aan te passen
  • Gebruik een luchtbevochtiger bij een te lage luchtvochtigheid. In huis kunt u ook eenvoudiger de lucht bevochtigen door bijvoorbeeld natte handdoeken over de radiator te hangen. Ververs deze wel dagelijks, zodat schimmels geen kans krijgen.
  • Zorg altijd voor voldoende ventilatie.
  • Kamerplanten met veel blad zorgen voor een hogere luchtvochtigheid. Plaats dus voor uw specifieke situatie meer of juist minder planten
  • Stook de binnentemperatuur niet te hoog op
  • Zorg voor een goed werkende afzuiginstallatie op vochtige plekken in huis, zoals de badkamer en/of de keuken.

  Heeft u in uw woning of op kantoor last van verergering van uw astmatische klachten? Dan kunt u een luchtvochtigheid meting laten doen door Strooming. Op die manier komt u precies te weten hoe het gesteld is met de luchtvochtigheid in uw ruimte.

  Astmatische klachten voorkomen

   

  Heeft u vaak last van astma in huis of op kantoor? Dan heeft u waarschijnlijk een verontreinigd binnenmilieu. Wij hebben een aantal belangrijke tips op een rij gezet om de luchtkwaliteit in de woning te verbeteren. Gebruik ze direct en haal weer opgelucht adem.

   

   Tip 1: Zorg voor voldoende zuurstof in huis

   

  Als u eventjes in een ruimte met weinig zuurstof bent, is dat niet zo’n ramp. Het wordt iets anders als u dagelijks in een woning verblijft met te weinig zuurstof, zeker als astmapatiënt. U kunt dan last krijgen van verschillende gezondheidsklachten en uw astmatische klachten verergeren snel. Zorg daarom voor voldoende zuurstof in huis, bijvoorbeeld met voldoende ventilatie, planten in huis en extra luchten.

   

  Tip 2: Zorg voor een gezonde vochtbalans

   

  Zoals hierboven al benoemd, is vocht al snel een vijand als u astma heeft. In een vochtig huis liggen schimmels op de loer en komt sneller formaldehyde vrij; een giftige stof die astmatische klachten kan verergeren. Bij een te hoge luchtvochtigheid kunnen astmatische longen extra worden geprikkeld. Dat komt omdat bepaalde stoffen in de lucht en de ruimte (zoals schimmelsporen, stuifmeel of huisstofmijt) in dat geval snel toenemen. De ideale luchtvochtigheid bij astma ligt grofweg tussen de 40 en 50%.

   

  Tip 3: Maak regelmatig grondig schoon

   

  Gemiddeld ademen we op een dag ruim 20.000 keer in en uit. En iedere keer ademen we stof in. Ons lichaam is erop gebouwd om dat stof af te voeren, maar voor mensen met astma kan een stoffige ruimte lastiger zijn dan voor anderen. Zorg daarom voor een regelmatige en grondige schoonmaak van uw woning, zodat stof geen kans heeft.

   

  Tip 4: Houd rook buiten de deur

   

  Waarschijnlijk weet u dit als astmapatiënt wel, maar roken in huis zorgt voor ernstige benauwdheid en longaandoeningen, ook als u meerookt. Hierbij hebben we het niet alleen over rook van een sigaret. Ook het verkeerd stoken van de open haard zorgt voor te veel rook en mogelijk fijnstof in huis. Probeer dit dus zoveel mogelijk te voorkomen. Zeker fijnstof is erg schadelijk voor de gezondheid en zorgt voor een verergering van astmatische klachten in huis.

   

  Tip 5: Gezonde verf en bouwproducten

   

  Een van de bronnen van luchtvervuiling in huis is bouwmateriaal. Bij onveilige tapijten, verfsoorten of plaatmaterialen kunnen stoffen in de lucht terechtkomen zoals formaldehyde, die voor nare gezondheidsklachten kunnen zorgen. Dat geldt zeker voor een vochtige woning. Door veilige en natuurlijke bouwmaterialen te kiezen, loopt u niet het risico dat uw astmatische klachten erger worden.

  Astmatische klachten in huis voorkomen met Strooming

   

  Heeft u last van verergering van uw astmatische klachten in huis? Dan kunt u een luchtonderzoek laten doen door Strooming. Op die manier komt u precies te weten hoe het is gesteld met de luchtkwaliteit in uw woning. Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend advies.

  Een ozonbehandeling kan ook helpen tegen astmatische klachten

   

  Blijft u ondanks bovenstaande tips last hebben van astmatische klachten? Een ozonbehandeling is wellicht de oplossing. Bij een ozonbehandeling verwijderen onze binnenmilieu-experts alle slechte deeltjes uit de lucht, zoals schimmels, virussen, pollen en andere kwalijke stoffen. Er vindt een diepgaande reiniging van uw woning of op uw kantoor plaats met behulp van een ozongenerator en specialistische apparatuur. Het resultaat is een gesteriliseerde lucht, waarbij schadelijke micro-organismen in het binnenmilieu zijn uitgeschakeld.

   

  Heeft u astmatische klachten op kantoor of in uw huis? Wilt u weer vrij kunnen ademen? Neem contact op met Strooming of vraag online een offerte aan. U kunt bij ons terecht voor alle soorten luchtonderzoek of een ozonbehandeling.

   

   

  Het bericht Astmatische klachten in huis verscheen eerst op Strooming.nl.

  ]]>
  https://www.strooming.nl/binnenmilieu/blog/astmatische-klachten-in-huis/feed/ 0
  Zwammen in huis https://www.strooming.nl/binnenmilieu/blog/zwammen-in-huis/ https://www.strooming.nl/binnenmilieu/blog/zwammen-in-huis/#respond Thu, 28 Mar 2019 23:00:00 +0000 https://strooming.nl/blog/blog/zwam-in-huis/ Schimmels en zwammen in huis   Zwam is een verzamelbegrip voor de 100.000 verschillende soorten schimmels die hout aantasten. Bij de zwammen in huis gaat het meestal om de huis- en kelderzwam. De huiszwam kan erg gevaarlijk zijn voor woningen en gebouwen die vooral bestaan uit hout en waarbij het hout ook een dragende functie [...]

  Het bericht Zwammen in huis verscheen eerst op Strooming.nl.

  ]]>
  Schimmels en zwammen in huis

   

  Zwam is een verzamelbegrip voor de 100.000 verschillende soorten schimmels die hout aantasten. Bij de zwammen in huis gaat het meestal om de huis- en kelderzwam. De huiszwam kan erg gevaarlijk zijn voor woningen en gebouwen die vooral bestaan uit hout en waarbij het hout ook een dragende functie heeft. Want de huiszwam kan het hout zó aantasten dat de constructie niet meer veilig is: het draagvermogen van bijvoorbeeld balken wordt aangetast. Dit is niet het enige gevaar. Deze schimmelsoort ook slecht voor uw gezondheid. In dit blog van Strooming leest u alles over schimmels en zwammen in huis!

   

  Strooming bekend van:      Strooming bekend van RTL7  Strooming bekend van NOS

   

  Wat is het verschil tussen zwam en schimmel?

   

  Er is eigenlijk geen verschil. Zwammen en schimmels zijn synoniemen: een zwam is een schimmel en een schimmel is een zwam. De wetenschappelijke naam van beide is Fungi. Het zijn organismen die uit cellen met een celkern, mitochondriën, celwand en een cytoskelet bestaan.

   

  Zwammen in huis

   

  Wat is zwarte schimmel?

   

  De zwarte schimmel is zwart of zeer donker van kleur. Het gaat meestal om een giftige schimmelsoort: de Stachybotrys Chartarum. Zwarte schimmel huist vooral in gipsplaten, hout en vochtige ruimtes zoals de badkamer, keuken en het toilet. Of plekken met lekkages of waar water heeft gestaan, zoals een ondergelopen kelder.

  Welke soorten zwammen in huis zijn er?

   

  Zwammen in huis zijn er in allerlei soorten en maten. De meest voorkomende zwammen in huis zijn:

  • De huiszwam
   De enige zwam die niet in de natuur groeit. Huiszwam nestelt zich op het hout in uw woning en voedt zich hiermee. In tegenstelling tot de andere soorten heeft de huiszwam een hoge luchtvochtigheid (90 tot 95 procent) en een constante temperatuur (5 tot 45 graden) nodig om te overleven. De huiszwam is gek op hout. De huiszwam nestelt zich graag in donkere ruimtes, slecht geventileerde ruimtes met een houten ondergrond. Kelders, vloeren, vochtige wanden en plafonds zijn perfecte ruimtes voor de huiszwam. De groei van huiszwam is afhankelijk van zijn leefomstandigheden. Meestal groeit een huiszwam een meter per jaar. Het gevaar van de huiszwam is dat hij ook tijdens langdurige droogte meerdere jaren aaneen kan overleven en soms zelfs na meer dan negen jaar actief kan worden. Hierdoor is droogleggen alleen niet voldoende. Ook een chemische behandeling geeft vaak problemen: door zijn sporen kan de huiszwam op andere plaatsen gewoon weer opnieuw beginnen.
    
  • De kelderzwam
   Deze zwam ontwikkelt zich ook op hout, maar heeft veel meer vocht nodig. De kelderzwam is minder agressief dan de huiszwam, omdat hij zich alleen kan verspreiden naar plekken met een hoog vochtniveau.
    
  • De poriënzwam
   De poriënzwam ontstaat vooral wanneer ruimtes slecht worden geventileerd. Een effectieve aanpak begint dus met het ventileren van de aangetaste delen van het huis. Als de zwam zich onder de vloer heeft genesteld, is het ook aan te raden om de eerste 5 tot 10 centimeter van het zand met de schimmel te verwijderen en vervolgens nieuw zand te storten.

  Op welke plekken komen zwammen in huis voor?

   

  Schimmels en zwammen zijn dol op vocht. Een natte kelder of kruipruimte, een vochtig raamkozijn of een badkamer waar dagelijks een flinke wolk waterdamp hangt. Heerlijke plekjes waar schimmels zich prima thuis voelen. Neem nu de huiszwam. Deze veel voorkomende schimmel is dol op vochtig hout en weinig licht. Een kelder of kruipruimte is dus zijn lievelingsplekje. En pas op! De huiszwam verspreidt zich razendsnel en is oersterk. Hij kan zelfs na een paar jaar weer de kop op steken. Zonder twijfel een serieus probleem dus.

  Oorzaken van vocht in huis

   

  Vocht in huis kan verschillende oorzaken hebben. Soms door domme pech zoals noodweer of een lekkage, een andere keer door slechte bouw van de woning of slecht onderhoud door de bewoners. Een aantal veel voorkomende oorzaken:

  • Doorslaand vocht in muur
   Doorslaand vocht ontstaat als neerslag tegen de buitenmuur van de woning slaat, wordt opgenomen en bij verzadiging van de muur zijn weg naar binnen zoekt. Door vocht in de muur ontstaan er vochtplekken en bruine kringen aan de binnenzijde van de muur. Dit kunt u verhelpen door de buitenmuur te impregneren of de woning van nieuwe gevelbekleding te voorzien.
    
  • Optrekkend vocht
   Optrekkend vocht is een van de meest voorkomende vochtproblemen in huis. Met name oudere woningen hebben hier last van, omdat vroeger geen vochtwerende laag tussen de fundering en de muur werd aangebracht. Voor optrekkend vocht zijn verschillende behandelingen mogelijk. Van injecties met een vochtwerend middel tot bouwkundige aanpassingen.
    
  • Lekkage
   Lekkage is een vervelende vorm van vocht in de woning. Bij een flinke regenbui stroomt het water opeens via het zijraam naar binnen of een dik pak sneeuw smelt via het dak de zolder op. Afhankelijk van de situatie is een lekkage doorgaans relatief eenvoudig te verhelpen. Ook goed onderhoud speelt een rol. Leeg dakgoten regelmatig, controleer uw houtwerk zoals kozijnen jaarlijks en dicht losgelaten kit(naden) op tijd.

  Een goede luchtvochtigheid voorkomt zwammen

   

  Wilt u voorkomen dat uw last krijgt van schimmel in uw badkamer en heeft u geen zin in zwammen in uw kelder? Dan moet u ventileren, ventileren en nog eens ventileren. Want waterdamp in bijvoorbeeld de badkamer gaat condenseren bij afkoeling en slaat neer als vocht. En dat vocht wilt u liefst zo snel mogelijk uit huis krijgen. Daarmee zorgt u voor een gezond binnenklimaat en een goede luchtvochtigheid in huis. Een binnenklimaat waarin u en uw gezinsleden zich thuis voelen, maar waar schimmels niets te zoeken hebben. We zetten de meest effectieve tips om zwammen te voorkomen voor u op een rijtje:

  • Ventilatie
   Zorg 24 uur per dag voor voldoende ventilatie om zwammen in huis te voorkomen. Even het raam openzetten is niet voldoende! Zorg dat de woning ventilatieroosters boven de ramen heeft, kleine kiepraampjes die altijd op een kier staan of mechanische ventilatie die altijd werkt.
    
  • Afzuiging
   Zorg voor goede afzuiging van ruimtes waar veel vocht is, zoals de badkamer en de keuken. Zet die altijd aan tijdens het douchen of koken om vochtproblemen voor te blijven.
    
  • Woningonderhoud
   Onderhoud de woning goed om lekkages te voorkomen. Leeg met regelmaat de dakgoten (door verstopping hiervan ontstaan vaak lekkages), verwijder bladeren en andere troep van platte daken, onderhoud kozijnen en schilderwerk goed en repareer kapotte kitnaden direct.
    
  • Droog was buiten
   Hang nat wasgoed het liefst zoveel mogelijk buitenshuis te drogen om een goede luchtvochtigheid in het binnenklimaat te behouden.
    
  • Gevelbehandeling
   Laat bij doorslaand vocht van buiten de gevel behandelen met waterafstotende vloeistof. Of laat een bakstenen muur opnieuw voegen. Ook andere gevelbekleding kan een oplossing bieden. Laat u hierover goed informeren door een vakkundig bouwbedrijf.

  Zwammen en ongedierte in huis

   

  Het hebben van zwammen en schimmels in huis is al zeer vervelend. Maar het kan ook nog voor bijkomende problemen zorgen. Ze kunnen namelijk ongedierte in uw woning aantrekken. Dat is namelijk ook dol op een vochtige leefomgeving en gedijt dus prima tussen zwammen en schimmels. De meest voorkomende ongenode gasten die u kunt tegenkomen zijn:

  • Zilver- en papiervisjes
   Dit zijn kleine grijze of zilverachtige insecten met lange voelsprieten. Hieraan verwant zijn papiervisjes, maar deze verschillen in kleur en grootte. Vooral papiervisjes veroorzaken veel overlast en schade bijvoorbeeld aan boeken. Ze zijn lastig te bestrijden.
    
  • Muggen
   Waar vocht is, zijn vaak muggen. Vooral in het voorjaar. Deze irritante insecten kunnen uw nachtrust flink verstoren door hun gezoem en de jeukende muggenbulten die ze veroorzaken. 
  • Houtwormen en torren
   Deze insecten zijn dol op vochtig en beschimmeld hout. Ze vreten zich een weg door door houten balken en meubilair en verzwakken dat doordat ze het uithollen. Door hout regelmatig te behandelen met verf of lak verkleint u de kans dat houtwormen zich in het hout wurmen. 
  • Kakkerlakken

  Deze verspreiders van bacteriën komen vooral voor in warme, vochtige keukens. Ze kunnen ziektes als Salmonella, E.Coli en Listeria monocytogenes veroorzaken.

  • Ratten en muizen
   Deze grotere dieren hebben het ook prima naar hun zin in vochtige ruimtes. Is daar ook nog voedsel te vinden? Bijvoorbeeld in keukens, voorraadschuren of opslagruimtes? Dan is dit helemaal een walhalla voor deze beestjes.

  Zwammen en schimmels verwijderen

   

  Als u toch last heeft van bijvoorbeeld zwarte schimmel in uw badkamer, dan is het tijd voor een flinke schoonmaakactie. Pak een emmer met sop, een goede spons en een oude tandenborstel en schrob uw tegels en voegen grondig schoon. Lukt dit niet? Aarzelt u dan niet om professionele hulp in te roepen.

   

  Dit moet u ook doen als u last heeft van zwammen in huis. Bijvoorbeeld in uw kelder of kruipruimte. Zwammen en schimmels nestelen zich diep in het hout of metselwerk en zijn daardoor moeilijk te verwijderen. Meestal moet u de eerste laag stucwerk afbreken en ook chemische middelen in de muren zelf spuiten.

   

  Als de schimmel in de keldervloer zit, moet u een groot gedeelte bovendien afgraven en vervangen. Zit de schimmel op een gladde ondergrond, ga dan de schimmel te lijf met dikke bleek, azijn, soda of waterstofperoxide. U heeft dan een goede kans dat de schimmel verwijdert. Als de schimmel op een poreuze ondergrond zit, dan is het beter een speciale schimmelverwijderaar te gebruiken. U kunt deze aanschaffen bij een supermarkt of bouwmarkt.

  Zijn schimmels en zwammen slecht voor de gezondheid?

   

  Lelijke zwarte puntjes in de voegen van uw tegels in de badkamer? Ook dit is schimmel. Vervelend én niet al te best voor uw gezondheid. Schimmel kan gevaarlijk zijn, maar is in principe niet dodelijk. Een klein rond plekje in de douchecabine is geen reden tot zorg, maar zodra u grotere plekken (zwarte) schimmel ontdekt, is het tijd om maatregelen te nemen. U kunt anders last krijgen van uw longen of luchtwegen, zeker als u hier toch al gevoelig voor bent. Schimmel kan ook allergieën veroorzaken of verergeren. Bent u zwanger, heeft u kleine kinderen of bent u wat ouder? Let u dan nog een beetje extra op, want dan is de kans groter dat schimmel een negatief effect heeft op uw gezondheid of op die van uw kinderen. Heeft u een schimmelallergie? Dan kunt u zeer heftig reageren op de aanwezigheid van zwam in uw huis. U kunt last krijgen van ademhalingsproblemen die lijken op die van astmatische aanvallen, maar ook van jeukende, tranende ogen en huidklachten.

  Zwaminspectie: bij vocht en stank

   

  Een goede inspectie begint met het aanpakken van de oorzaak. Negen van de tien keer is de oorzaak van zwammen een teveel aan vocht in huis. Dat kan door van alles komen: te weinig ventilatie, optrekkend vocht of een verborgen lekkage. Is het vochtprobleem opgelost? Dan kan het verwijderen van de zwammen beginnen. Alle aangetaste delen door houtrot worden schoongemaakt of verwijderd als dit moet. Daarna worden alle nieuwe en schoongemaakte onderdelen bewerkt met een zwammenwerend middel. Een flinke en tijdrovende klus die u kunt laten uitvoeren door een professional. Een grondige schoonmaakbeurt is helaas niet voldoende.

  Strooming is dé specialist in het verwijderen van zwammen

   

  Heeft u last van zwammen? Of ruikt u iets verdachts en wilt u laten onderzoeken waar dit vandaan komt? Strooming is specialist in het opsporen en grondig verwijderen van zwammen. Wij geven u advies en helpen u snel van de zwammen in uw huis of bedrijfsruimte af. Neemt u dan vooral contact met ons op. Ook als u wilt weten hoe het staat met de luchtkwaliteit van uw woning of bedrijfspand kunt u bij ons terecht. Wij helpen u graag!

   

   

  Het bericht Zwammen in huis verscheen eerst op Strooming.nl.

  ]]>
  https://www.strooming.nl/binnenmilieu/blog/zwammen-in-huis/feed/ 0
  Ik ben zeer tevreden met jullie aanpak https://www.strooming.nl/referenties-particulier/blog/ik-ben-zeer-tevreden-met-jullie-aanpak/ https://www.strooming.nl/referenties-particulier/blog/ik-ben-zeer-tevreden-met-jullie-aanpak/#respond Fri, 22 Mar 2019 15:25:20 +0000 https://www.strooming.nl/?p=8095 Ik ben zeer tevreden met jullie aanpak Dank Shane voor de zeer gedetailleerde rapportage. De uitkomsten van het particulier binnenmilieu onderzoek stellen mij en mijn echtgenote gerust. Wij gaan ons best doen het lage percentage aan luchtvochtigheid in onze woning te verhogen ook al is dat moeilijk in een woning voorzien van een WTW-installatie.   [...]

  Het bericht Ik ben zeer tevreden met jullie aanpak verscheen eerst op Strooming.nl.

  ]]>
  Ik ben zeer tevreden met jullie aanpak

  Dank Shane voor de zeer gedetailleerde rapportage. De uitkomsten van het particulier binnenmilieu onderzoek stellen mij en mijn echtgenote gerust.

  Wij gaan ons best doen het lage percentage aan luchtvochtigheid in onze woning te verhogen ook al is dat moeilijk in een woning voorzien van een WTW-installatie.

   

  Ik ben zeer tevreden met jullie aanpak, de heldere afspraken en speciaal het nakomen van die gemaakte afspraken.

   

  Nogmaals dank en hartelijke groet,

   

  Toon

   

  Het bericht Ik ben zeer tevreden met jullie aanpak verscheen eerst op Strooming.nl.

  ]]>
  https://www.strooming.nl/referenties-particulier/blog/ik-ben-zeer-tevreden-met-jullie-aanpak/feed/ 0
  Ik was diep onder de indruk! https://www.strooming.nl/referenties-particulier/blog/ik-was-diep-onder-de-indruk/ https://www.strooming.nl/referenties-particulier/blog/ik-was-diep-onder-de-indruk/#respond Wed, 20 Mar 2019 16:44:20 +0000 https://www.strooming.nl/?p=8092 Ik was diep onder de indruk! Ik had last van bepaalde gezondheidsproblemen in mijn huis, niet daarbuiten. De firma Strooming benaderd die mijn woning op zeer gedegen en professionele wijze heeft onderzocht. Ik was diep onder de indruk. Loes  

  Het bericht Ik was diep onder de indruk! verscheen eerst op Strooming.nl.

  ]]>
  Ik was diep onder de indruk!

  Ik had last van bepaalde gezondheidsproblemen in mijn huis, niet daarbuiten. De firma Strooming benaderd die mijn woning op zeer gedegen en professionele wijze heeft onderzocht. Ik was diep onder de indruk. Loes

   

  Het bericht Ik was diep onder de indruk! verscheen eerst op Strooming.nl.

  ]]>
  https://www.strooming.nl/referenties-particulier/blog/ik-was-diep-onder-de-indruk/feed/ 0