Monster analyse legionella door Strooming

U wilt een legionella monstername en analyse laten uitvoeren? U bent voor legionella monster analyse aan het juiste adres. De monsters worden middels een extern RVA-geaccrediteerd laboratorium genomen en geanalyseerd. Vervolgens worden deze resultaten verwerkt in een analyserapport, die u ontvangt met onze bijbehorende adviezen.

Waarom Strooming voor legionella monstername

  • Advies op maat, úw probleem wordt opgelost
  • U krijgt voorrang bij laboratoria
  • Binnen 24 uur op locatie voor meting of monstername
  • Niet alleen inzicht in het probleem, wij reiken u de oplossing aan
  • Kennis en ervaring als binnenmilieu expert sinds 1986

Strooming bekend van: Lucht-ionisator Lucht-ionisator

Legionella monstername door Strooming

Hoe gaat de legionella onderzoek in zijn werk?

Het water van vernevelende tappunten dient bij prioritaire installaties twee maal per jaar gecontroleerd te worden op het aantal kolonie vormende eenheden legionellabacteriën in het leidingwater. Bij locaties die zorgplicht hebben is onderstaande tabel eveneens raadzaam.

Onderstaand vindt u een tabel met de wettelijk gestelde eisen van het minimaal aantal monsters die halfjaarlijks genomen dienen te worden:

Totaal aantal tappunten van de collectieve
leidingwaterinstallatie
Aantal verplichte meetpunten
per halfjaar
Tot en met 502
51-1004
101–2006
201–4008
401–80010
801–160012
Meer dan 160014

legionella monstername door monsternemerlegionella monstername en analyse door Strooming

Kosten legionella monster analyse Strooming

Indien u een offerte wenst, ontvangen wij graag van u een schatting van het aantal tappunten of het aantal monsters dat genomen dient te worden. op basis van aantal te nemen monsters en frequentie ontvangt u een prijs t.b.v. de monstername

Legionella besmetting? Lees hier wat u kunt doen, en wat u moet doen om legionella besmetting te desinfecteren en hoe u kunt voorkomen (legionella preventie) dat het in de toekomst terugkeert. Wij kunnen u helpen bij het opstellen van een legionella beheersplan en bij het brononderzoek naar legionella, mocht het u onverhoopt toch zijn overkomen.

Lees ook onze andere artikelen over legionella beheersing en legionella preventie:

Heeft u vragen over onze dienstverlening of over monsterafname en/of monster analyse door Strooming? Neem dan gerust contact met ons op via 010- 220 34 99, of neem contact met ons op via het contactformulier

Door de veranderende klantvraag en nieuwe wet- en regelgeving hebben wij ons dienstverleningsportefeuille uitgebreid.