Risicoanalyse legionella

Een legionella risicoanalyse is verplicht voor alle waterinstallaties in alle zogenaamde prioritaire instellingen. Dit zijn onder andere zwembaden, gevangenissen en ziekenhuizen. Deze verplichting is vastgelegd in het Drinkwaterbesluit.

Voor niet prioritaire bedrijven en instellingen met een collectieve waterinstallatie geldt geen verplichting voor een legionella risicoanalyse. Wel hebben zij de plicht zorg te dragen voor een goede kwaliteit van het leidingwater. Dit wordt de Zorgplicht genoemd, meer hierover leest u hier: Richtlijnen Zorgplicht.

Wat houdt een risicoanalyse legionella in?

Het is het toetsen van de waterinstallatie op de wettelijke gestelde eisen voor de betreffende installatie, omtrent legionella. Het doel van de analyse is het in kaart brengen van de risico's welke uw installatie(s) loopt om besmet te worden met de legionella bacterie. Vervolgens gaan we bekijken hoe we deze risico's tot een minimum kunnen beperken en een besmetting voorkomen.

Na de risicoanalyse

Na de uitvoer van de analyse stellen we het legionella beheersplan op. In het beheersplan wordt uitgelegd welke maatregelen u moet ondernemen om de kans op een legionella besmetting te beperken.

Dit kunnen maatregelen zijn als het doorspoelen van tappunten die sporadisch worden gebruikt en periodieke bemonstering. Indien nodig kan het ook beteken dat er aanpassingen aan uw waterinstallatie moeten worden doorgevoerd.

Alle acties die in het legionella beheersplan zijn opgenomen dienen te worden bijgehouden in een logboek.

Uitvoer van de risicoanalyse legionella

Een legionella risicoanalyse mag alleen worden uitgevoerd door een BRL 6010 gecertificeerd bedrijf.

Ook dient de analyse bij elke verandering aan uw waterinstallatie opnieuw te worden uitgevoerd of aangepast te worden. Wij voeren ook een risicoanalyses voor koeltorens uit.

Meer informatierisicoanalyse

Wilt u meer weten over wat Strooming voor u kan betekenen op het gebied van legionella beheersplan en legionella preventie? Of is er legionellabesmetting vastgesteld en wilt u dat het probleem zo snel mogelijk wordt verholpen? Neem dan contact op met Strooming.

"Wij bieden onze klanten een compleet ontzorgmodel"

Sam de Ligt, Strooming
Sam de Ligt, CEO Strooming B.V.

Strooming bekend van: Lucht-ionisator Lucht-ionisator

Door de veranderende klantvraag en nieuwe wet- en regelgeving hebben wij ons dienstverleningsportefeuille uitgebreid.