Particulier binnenmilieu onderzoek, mevrouw Meijer