Leuk dat je ons bedrijf bezoekt! Overweeg je fijnstof te laten meten of analyseren? Wij kunnen je goed helpen!  

Wij meten fijnstof voor elke situatie zowel bedrijven als particulieren in Nederland en Belgie! 

fijnstof laten meten

Wat kunnen wij voor je betekenen?

arbo luchtonderzoekWij kunnen je helpen met fijnstof meten en analyseren om zo gegarandeerd te voldoen aan Arbo regelgeving en bijhorende NEN normen.

ziek door lucht Ervaar je een slechte lucht of gezondheidsklachten in je woning, kantoor of school? Wij doen fijnstof onderzoek en aanvullend onderzoek en bieden zo een duidelijke oplossing!  

persoonsgebonden fijnstof meten arbo Persoonsgebonden fijnstof meten 

stationair fijnstof meten arbo of particulier Stationair fijnstof meten

deeltjes fijnstof analyseren Analyseren van soort stofdeeltjes 

Strooming bekend van: Lucht-ionisator Lucht-ionisator

fijnstof in huis meten

 • Advies op maat, úw probleem wordt opgelost
 • U krijgt voorrang bij laboratoria
 • Binnen 24 uur op locatie voor meting of monstername
 • Niet alleen inzicht in het probleem, wij reiken u de oplossing aan
 • Kennis en ervaring als binnenmilieu expert sinds 1986

luchtonderzoek luchtonderzoek

Technieken die wij gebruiken bij fijnstof metingen en stof analyses

Er zijn verschillende methodieken om fijnstof en deeltjes in de lucht te analyseren dit kan middels fijnstof meters of door gebruik te maken van laboratorium analyses.

Iedere situatie fijnstof meten en stofdeeltjes analyseren heeft zijn eigen aanpak nodig wij helpen u bij het gehele proces van meten, beoordelen en rapporteren op basis van richtlijnen tot advies hoe het zo nodig te verbeteren.  

Film stationair fijnstof meten

U kunt op deze pagina meer informatie vinden over fijnstof en het meten ervan, uiteraard kunt u zich ook door ons laten adviseren.

Strooming bekend van: Lucht-ionisator Lucht-ionisator

Informatie over fijnstof

Fijnstof is de verzamelnaam voor deeltjesvormige luchtverontreiniging die klein genoeg zijn om ingeademd te worden. Fijnstof bestaat uit deeltjes van verschillende samenstellingen en het meeste is natuurlijke fijnstof. Uit diverse onderzoeken blijkt dat het inademen van fijnstof schadelijk is voor de gezondheid. Gezondheidseffecten bij de inademing van fijnstof deeltjes zijn hoesten, benauwdheid en luchtwegklachten. Tevens is het mogelijk dat het effect heeft op het hart-vaatsysteem. Mensen met chronische longziekten of hart- en vaatziekten kunnen te maken krijgen met een toename van hun klachten.

Teveel fijnstof in uw bedrijf of pand? Dit kan leiden tot gezondheidsklachten, waardoor de arbeidsproductiviteit omlaag gaat. Laat daarom regelmatig een fijnstof meting uitvoeren!

Waar komt fijnstof vandaan?

Fijnstof kan vanuit meerdere bronnen ontstaan. Enkele voorbeelden:

 • Natuurlijke fijnstof: vanuit zeezout, uit de bodem of door de wind;
 • Fijnstof uit het verkeer: roet of afschuren van rubber;
 • Fijnstof uit de industrie: vanuit metaal of storten bulkgoederen;
 • Veebedrijven: uitstoot door stro en gedroogde mest;
 • Fijnstof uit woningen: open haard/houtkachel, barbecue;
 • Chemische reacties: reacties in de lucht van zwaveldioxide, ammoniak en stikstofoxiden.
Fijnstof ontstaat vanuit veel processen, zowel uit de natuur maar ook voor een groot deel door de mens zelf.

Hoe gaat een fijnstofmeting in zijn werk?

Het meten van fijnstof kunnen we op diverse manieren uitvoeren. Een mogelijkheid is dat Strooming de meting uitvoert met een datalogger, die door middel van een laser de deeltjes telt in de lucht. De data uit deze datalogger wordt door een computer uitgelezen en zo kan in een grafiek gezien worden of de grenswaarde overschreden wordt. Het meten met een datalogger deeltjes teller kan ook in combinatie met gravimetrische analyse op de man worden aangezogen en middels laboratorium analyse worden geanalyseerd. Wij voeren fijnstof onderzoek uit vanuit arbo richtlijnen en indien er zorgen dan wel gezondheidsklachten aanwezig zijn in een kantoor, school productieproces dan wel een woning.

Foto's fijnstof meten kantoor met luchtbehandeling 

fijnstof meten deskundigeluchtbehandelingskast fijnstof onderzoek kantoorfijnstofmeting luchtonderzoek in huisluchtbehandeling fijnstof meting

Meer informatie over fijnstof meten

Verschillende fijnstof metingen:

Fijnstofmeting, fijnstof onderzoek, fijnstof meten, respirabel stof meten, totaal stof meten, fijnstof meten arbo, fijn stof meten, fijnstof meten kantoor, luchtonderzoek fijnstof, ultra fijnstof meten, fijnstof loggen. fijnstof analyse, gravimetrisch fijnstof meten, PM 2.5, PM 10,

Waarom fijnstof meten?

Fijnstof kan voor diverse redenen worden gemeten. Als eerste omdat fijnstof levensgevaarlijk is voor de mens en dat daardoor goede controle moet worden gehouden. Er kunnen gezondheidsklachten zijn welke met de luchtkwaliteit in een kantoor heeft te maken, dit kan ook in een woning zijn. Het komt ook vaak voor dat er bij een bepaald productieproces fijnstof wordt gemeten. het fijnstof meten is een goede indicatie voor algemene luchtkwaliteit in een gebouw dan wel woning.

Fijnstof in luchtbehandeling

luchtkanalen waar fijnstof in ophoopt luchtkwaliteit meten fijnstof luchtkwaliteitsonderzoek fijnstof luchtbkanalen met fijnstof schoonmaken

Waar komt fijnstof vandaan?

Fijnstof ontstaat vanuit diverse bronnen zo kan fijnstof worden uitgestoten vanuit het verkeer zoals dieselauto’s, stofdeeltjes vanuit remschijven, houtkachels, allesbranders en andere verbrandingsprocessen, productieprocessen van bedrijven en verkeersuitstoot zijn buiten de fijnstof welke wij al vanuit buitenland krijgen een van de grootste boosdoeners. Ook zijn er de natuurlijke bronnen zoals opwaaiend stof vanuit de natuur en zeezout die hun bijdragen leveren aan het fijnstof. Chemische reacties die in de lucht ontstaan door uitstoot zwaveldioxide, ammoniak en stikstofoxiden. Fijnstof ontstaat dus vanuit heel veel processen zowel uit de natuur maar ook door een groot door de mens.

Hoe gaat een fijnstof meting in werk?

Het meten van Fijnstof kan op diverse manieren maar vraagt om een goed te krijgen een bepaalde periode van meten. Het fijnstof meten kan met een datalogger die door middel van een laser die fijnstof deeltjes kan tellen in de lucht, deze data wordt door een computer uitgelezen en kan zo door middel van een grafiek worden gezien of de grenswaarde over de gemeten periode wordt overschreden. Indien er klachten zijn in een kantoor of productieproces of men wil uit voorzorg weten hoeveel fijnstof door een bepaald persoon wordt ingeademd, kan men een persoonsgebonden pompje fijnstof laten meten zodat er per persoon een fijnstof meting plaatsvind. Dan is er nog de mogelijkheid tot het wegen van fijnstof dit is weer een ander soort manier van meten als het fijnstof meten met een laser. Het is ook mogelijk een stof karakterisering uit te voeren, zo zijn er diverse mogelijkheden om fijnstof in de lucht te meten, maar is het raadzaam een deskundig persoon hiervoor in te schakelen.

Fijnstof meters

stof meter dustrackdigitale hand fijnstof meter

Fijnstof meten in een gebouw of woning

Indien men fijnstof gaat meten in een gebouw of woning is het van belang een goed beeld te krijgen van de omgeving en mogelijke bronnen zowel binnen als buiten het gebouw. Zo kan buiten een invloed hebben op binnen, ook is het van belang een juiste plek van meten te kiezen. Het aantonen van een bepaalde waarde fijnstof in een bepaalde ruimte zegt niets over een andere ruimte omdat daar weer andere bronnen kunnen zijn en andere beweging. Indien het gehele gebouw onderzocht moet worden is het raadzaam meerdere plekken te meten.

luchtonderzoek luchtonderzoek

Is het mogelijk om te bepalen wat voor soort stof het is?

Ja het is mogelijk door middel van microscopisch onderzoek te bepalen waaruit de stof bestaat, dit wordt stof karakterisering genoemd. Door middel van een plakstrip wordt stof bemonsterd en geanalyseerd op het laboratorium. Dit stofonderzoek kan van pas komen als je wilt achterhalen waar de stof of fijnstof vandaan komt, waar het uit bestaat.

Fijnstof meten in combinatie met algemeen luchtonderzoek

Fijnstof meten is een goede indicatie van de luchtkwaliteit in een gebouw of woning maar ook een goede voedingsbodem voor andere pathogene zoals bacteriën, schimmels en gisten welke worden meegenomen in het algemeen luchtonderzoek. Het is dan ook vaak zo dat een algemeen luchtonderzoek wordt aangevuld met een fijnstofmeting.

Hoe gevaarlijk is fijnstof dan?

Jaarlijks overlijden er duizenden mensen aan de gevolgen van fijnstof. De grootste boosdoener zijn de niet natuurlijke bronnen van fijnstof zoals die van uitstoot van vanuit het verkeer en uitstoot vanuit bedrijven. Het zijn de kleine fijnstof deeltjes die de grootste schade aanrichten zij dringen zicht tot diep in de longen, het bloed begint te klonteren wat weer tot hart en vaatziekten kan leiden.

Sam de Ligt CEO Strooming

Filmpje over Fijnstof meten

Blog geschreven door Krispijn Beek over fijnstof

Sinds januari van dit jaar zijn voor de buitenlucht nieuwe eisen voor luchtkwaliteit van kracht. Mensen zijn echter gemiddeld 85% van hun tijd binnen, thuis, op school of op kantoor. Allerlei stoffen die in het binnenmilieu vrijkomen, zoals vocht, CO2, fijnstof, allergenen en radon, kunnen zich bij onvoldoende ventilatie ophopen. De concentraties stoffen zijn volgens het RIVM in het binnenmilieu vaak hoger dan buiten en kunnen gezondheidseffecten veroorzaken.

Gezondheidsimpact fijnstof

Fijnstof is een verzamelnaam voor deeltjesvormige luchtverontreiniging die klein genoeg zijn om ingeademd te worden. Er is geen drempelwaarde bekend waaronder geen gezondheidseffecten optreden. Vooral gezondheidseffecten van fijnstof in de buitenlucht zijn bekend uit onderzoek. Acute effecten van fijnstof zijn hoesten, benauwdheid en verergering van luchtwegklachten, ziekenhuisopnames en toename in de dagelijkse sterfte. Mensen met bestaande luchtwegaandoeningen of hart- en vaatziekten zijn extra gevoelig. Behalve door de kortdurende piekblootstelling, kunnen gezondheidseffecten ook optreden door langdurige blootstelling aan het gemiddelde achtergrondniveau. Dit kan leiden tot blijvende gezondheidseffecten zoals verminderde longfunctie, verergering van luchtwegklachten en vroegtijdige sterfte aan met name luchtwegklachten en hart- en vaatziekten.

Er wordt steeds meer gekeken naar nog kleinere stofdeeltjes, die onderdeel zijn van PM10. Bijvoorbeeld PM2,5 zijn deeltjes die kleiner zijn dan 2,5 micrometer. Ultrafijnestof bestaat uit stofdeeltjes die kleiner zijn dan 0,1 micrometer (PM0,1). Vermoed wordt dat deze kleinere deeltjes schadelijker zijn dan PM10, omdat ze dieper in de longen kunnen doordringen. Daarnaast is er sinds kort ook weer veel aandacht voor het roet in stofdeeltjes (bv. van verbrandingsmotoren) omdat de effecten daarvan tien keer nadeliger worden ingeschat dan die van PM10.

Frisse scholen

Voor 2009 was de luchtkwaliteit volgens het Longfonds in 8 van de 10 klaslokalen onvoldoende. Reden voor de overheid om vanaf 2009 fors te investeren in regelingen om de luchtkwaliteit op scholen te verbeteren. Ook kunnen scholen die structureel aan gezondheid werken het vignet Gezonde School aanvragen en zich profileren als Gezonde School. Luchtkwaliteit is een van de onderwerpen waarmee een school zich kan profileren. Dat voorkomt gezondheidsklachten en daarmee ziekteverzuim. Ook heeft een goed binnenmilieu een positief effect op de leerprestaties.

Het gaat bij een gezonde binnenlucht niet alleen om goed ventileren, maar ook om onderhoud van bv. luchtbehandelingsinstallaties. Vanaf 1 januari 2015 zijn scholen in het primair onderwijs zelf verantwoordelijk voor het onderhoud en de aanpassingen van het gebouw. Een onafhankelijke fijnstofmeting door een expert kan uitwijzen of onderhoud en aanpassingen aan gebouw en installaties nodig zijn en of ze tot de afgesproken verbetering van de luchtkwaliteit leiden. Dat dat nog niet altijd het geval is blijkt uit een item uit augustus 2014 BNR Gezond over de luchtkwaliteit op scholen. Dit item leidde zelfs tot Kamervragen van het CDA.

Fijnstof Kantoren en werkplaatsen

Ook in kantoren kan fijnstof tot gezondheidsklachten en ziekteverzuim leiden, of impact hebben op de prestaties van uw medewerkers. Mogelijke bronnen van fijnstof in kantoren zijn achterstallig onderhoud aan de luchtbehandelingsinstallatie, niet schoonmaken van de ventilatiekanalen of het te laat vervangen van filters.

Een fijnstofmeting kan helpen om te bepalen of onderhoud of aanpassingen goed zijn uitgevoerd, of dat aanvullende maatregelen nodig zijn. In werkplaatsen kan een fijnstofmeting uitwijzen of de maatregelen die genomen zijn om werknemers tegen fijnstof te beschermen afdoende zijn.

Fijnstofmeting laten uitvoeren?

Vraag vrijblijvend een offerte aan of bel ons op 010- 220 34 99 voor meer informatie.

Strooming bekend van: Lucht-ionisator Lucht-ionisator

 • Advies op maat, úw probleem wordt opgelost
 • U krijgt voorrang bij laboratoria
 • Binnen 24 uur op locatie voor meting of monstername
 • Niet alleen inzicht in het probleem, wij reiken u de oplossing aan
 • Kennis en ervaring als binnenmilieu expert sinds 1986

luchtonderzoek luchtonderzoek

"Snel en transparant: helderheid over uw situatie"

Sam de Ligt, CEO Strooming
Sam de Ligt

Door de veranderende klantvraag en nieuwe wet- en regelgeving hebben wij ons dienstverleningsportefeuille uitgebreid.