Heb je een legionella besmetting? Wij helpen je daar gegarandeerd van Af! sinds 1986 gespecialiseerd in waterkwaliteit!

legionella besmetting verwijderen Strooming.nlWij helpen je de legionella besmetting te verwijderen

legionella besmetting oorzaak vinden Wij helpen je de oorzaak van de Legionella besmetting te vinden

legionella besmetting gebreken drinkwaterinstallatie herstellen Strooming.nlWij herstellen je drinkwaterinstallatie als de oorzaak van legionella besmetting door ons is gevonden.

Goed beheer na legionella besmetting Strooming.NLWij helpen je met beheer om legionella besmetting te voorkomen

gegarandeerd legionella vrijWij garanderen een legionella vrije drinkwaterinstallatie na desinfectie

legionella besmetting

Strooming bekend van: Lucht-ionisator Lucht-ionisator

  • Advies op maat, úw probleem wordt opgelost
  • U krijgt voorrang bij laboratoria
  • Binnen 24 uur op locatie voor meting of monstername
  • Niet alleen inzicht in het probleem, wij reiken u de oplossing aan
  • Kennis en ervaring als binnenmilieu expert sinds 1986

luchtonderzoek luchtonderzoek

Legionella besmetting, hoe pak je dat aan?

Een legionella besmetting vraagt een deskundige aanpak door professionals. Wij kunnen je hier met ons bedrijf uiterst goed mee van dienst zijn. Wij adviseren in het nemen van de juiste stappen en gepaste desinfectie technieken. De drinkwaterinstallatie zal gegarandeerd weer schoon worden.

Wij zorgen wij dat de drinkwaterinstallatie een legionella bron opsporing krijgt, dit maakt dat de veroorzakers van de legionella besmetting zoals eventuele opwarming of gebreken in de drinkwaterinstallatie worden opgespoord en zo aangepakt kunnen worden, zodat legionella in de toekomst geen kans meer krijgt.

U kunt ons direct contacten voor advies over te nemen stappen of u kunt op deze pagina meer informatie vinden over het verwijderen van een legionella besmetting.

Filmpje met uitleg wat te doen bij een legionella besmetting

Heeft een rapportage ontvangen waarin een legionella besmetting is geconstateerd?

Indien je door een bedrijf legionella monsters hebt laten nemen en je ontvangt de rapportage van het laboratorium of het adviesbureau waar je mee werkt, kan het zijn dat de grenswaarde van 100 kolonie vormende eenheden per liter (KVE/L) wordt overschreden. Indien de grenswaarde bij een van de genomen monster een kleine overschrijding heeft, is dat geen ramp, je spoelt het desbetreffende tappunt flink door en laat een her bemonstering doen, waarschijnlijk zit deze dan weer netjes onder de grenswaarde. Indien u een legionella besmetting heeft, van ver boven de grenswaarde of er is legionella bij meerdere tappunten aangetroffen dan kunnen er gezondheidsrisico’s ontstaan. En is deskundige actie noodzakelijk.

luchtonderzoek luchtonderzoek

Grens waarden, soorten en typen legionella bij een legionella besmetting

Er zijn verschillende soorten legionella bacteriën waar een legionella besmetting uit kan bestaan, de grenswaarde voor legionella bacteriën in drinkwater is in Nederland 100 kolonie vormende eenheden per liter ofwel aangeduid in uw rapportage als 100 KVE/L. Deze grens waarde is van toepassing bij alle soorten legionella, indien deze daarboven zit is het dus niet goed.

Meest gevaarlijke Legionella soort bij een legionella besmetting

Legionella bestaat uit ongeveer 50 soorten en 113 ondersoorten, in je rapportage worden deze soorten en serotype legionella bij overschrijding van de grenswaarde genoemd.

De meest gevaarlijke soort is Legionella Pneumophila. Van de Legionella Pneumophila bacterie zijn 14 serotypes, waarvan serotype 1 het vaakst de legionella longontsteking veroorzaakt, welke vele slachtoffers heeft veroorzaakt. De andere serotypes 2 t/m 14 volgen, maar ook andere Legionella bacteriën kunnen Legionellose veroorzaken. Kortom legionella is gevaarlijk en legionella pneumophila is helemaal gevaarlijk.

Meer informatie over legionella zie onderstaande pagina's

Hoe gaat een legionella besmetting verwijderen in zijn werk?

Beoordeling van risico voor mensen bij legionella besmetting, zo nodig maatregelen treffen

Voor het verwijderen van de legionella bacteriën in je drinkwaterinstallatie bij een legionella besmetting zal een strategie moeten worden bepaald. Het begint met het beoordelen van de legionella uitslagen welke je hebt ontvangen, welk type legionella is er aangetroffen, welke tappunten zijn bemonsterd en is er een reëel gevaar voor de gezondheid?

Blootstelling van legionella besmetting beperken

Indien reëel gevaar voor besmetting op mens het geval is wordt er geadviseerd geen blootstelling van medewerkers en bewoners aan de legionella besmetting te laten zijn,  hiervoor zijn speciale hulp producten beschikbaar, denk aan speciale douchefilters waardoor je veilig kunt douchen, maar je kunt ook simpel even niet meer gebruik maken van de douche tot na de desinfectie. Verneveling maakt namelijk dat de legionella bacteriën in de longen terecht kunnen komen en daar zit het gevaar met legionella, indien je wat ouder bent of een zwakker immuunsysteem hebt is dit dus gevaarlijk, bij blootstelling aan de legionella bacteriën.

Bron onderzoek om legionella besmetting veroorzaker(s) te vinden

Legionella besmettingen ontstaan vaak door gebreken in de drinkwaterinstallatie. Je zult denken onze drinkwaterinstallatie is in orde maar meestal is dat in praktijk niet het geval. Door het uitvoeren van een bron onderzoek kijken wij naar dode leidingsstukken, beveiligingen, opwarming en beheer wat wordt uitgevoerd.

Voldoen aan NEN1006 en legionellapreventie plicht 

Wij zijn er niet om je op de vingers te tikken maar wij geven je advies hoe de installatie weer goed kan functioneren zonder dat er weer een legionellabesmetting ontstaat. Wij toetsen de drinkwaterinstallatie aan de NEN 1006 norm dat is een norm waar een drinkwaterinstallatie aan moet voldoen. Logisch dat bij oudere drinkwaterinstallaties daar wat minder op werd gelet aangezien legionella eigenlijk pas laat in opspraak kwam en aandacht kreeg, daar is de regelgeving ook op aangepast. Bij het brononderzoek naar de legionella besmetting ontvangt u dus een rapportage met bevindingen van te herstellen gebreken en advies met betrekking tot beheer om legionella besmetting in de toekomst te voorkomen.

bron onderzoek naar oorzaak legionellabesmetting foto's

legionella besmetting opnamelegionella besmetting brononderzoeklegionella besmetting rapportage brononderzoeklegionella besmetting deskundige Sam de Ligt

Herstellen gebreken drinkwaterinstallatie om hoge legionella besmetting in toekomst te voorkomen

Indien ervoor is gekozen, door ons een brondonderzoek uit te voeren omdat je de legionella besmetting in de toekomst wilt voorkomen, en er zijn gebreken in de drinkwaterinstallatie geconstateerd wat betekend dat de drinkwaterinstallatie niet aan de wettelijke eisen van NEN 1006 voldoet. Dan kunnen wij, hoeft niet uiteraard deze gebreken voor je herstellen, meestal gaat het om kleine aanpassingen in de drinkwater installatie, welke de legionella groei in toekomst tot het minimale zal beperken voor de toekomst. Zeker een aanrader om deze gebreken te herstellen niet alleen ten opzichte van je zorg plicht, maar ook om kosten in de toekomst te beperken, denk aan herhaling van desinfectie en aansprakelijkheid risico dan wel gezondheidsrisico van legionella besmetting in water op mens te voorkomen.

Legionella besmetting verwijderen door middel desinfectie

Het verwijderen van een legionella besmetting zodat deze weer netjes binnen de grenswaarde valt, kan door middel van een thermische desinfectie legionella of chemische desinfectie legionella. Een chemische desinfectie legionella heeft bij ons de voorkeur, indien de legionella besmetting hoog is of zich op meerdere tappunten van de locatie bevind. Drinkwaterinstallaties raken met de jaren vervuild met een slijmlaag in de leiding welke een biofilm wordt genoemd, legionella bacteriën, voeden zich met deze slijmlaag. De slijmlaag is alleen weg te nemen met een chemische desinfectie. Een chemische desinfectie maakt dan ook niet alleen de bacteriën dood maar neemt ook de voeding een vervuiling weg, wat maakt een grotere kans van slagen.

Voorbereidingen desinfectie legionella besmetting foto's en t.v. opname

legionella besmetting desinfectie opnameT.V. opnames bedrijf in beeld legionella preventie hoe legionellabesmetting verwijderen

Werkzaamheden chemische desinfectie bij legionella besmetting

Bij een chemische desinfectie wordt een aansluiting gemaakt bij de watermeter zodat onze desinfectie apparatuur kan worden aangesloten op uw drinkwaterinstallatie. Indien onze pompen zijn aangesloten laten wij in een bepaalde concentratie speciaal ontwikkeld product doseren, dit is een gecertificeerd product op chloride basis. Indien de pomp gaat doseren kijken wij of op ieder tappunt de juiste concentratie legionella desinfectie middel aanwezig is. De tappunten bij u op locatie worden gemerkt met speciale labels waar mensen wordt aangegeven het drinkwater niet te gebruiken. Indien de concentraties legionella desinfectiemiddel door middel van onze meet strips aangeven dat de gehele drinkwaterinstallatie met alle tappunten juist is. moeten wij minimaal 4 uur wachten om het product zijn werk te laten doen. indien deze periode verstrekken is, wordt de drinkwaterinstallatie weer doorgespoeld met schoon water, waarna het proces met de meet strips weer zal moeten aantonen dat er geen legionella desinfectie middel meer aanwezig is. Bij het leeg spoelen van de drinkwaterinstallatie zal duidelijk worden dat de desinfectie veel vervuiling heeft weg genomen. Bij veel installaties komt er zichtbare zwarte vervuiling uit. Alles bij elkaar kunt u uiteraard afhankelijk dan de grote van de drinkwaterinstallatie gemiddeld 8 uur geen water gebruiken. Dit is uiteraard met de juiste voorbereiding op te lossen, door middel van alternatieve watervoorziening.

Chemicaliën desinfectie bij legionella besmetting op de rechter foto is de vervuiling die uit de leiding komt te zien als bij desinfecteren.

 chemicalien om legionella besmetting te verwijderenLegionella besmetting oplossen Stroominglegionella besmetting desinfecteren vanaf de watermetervervuiling biofilm legionella besmetting | Strooming

Werkzaamheden thermische desinfectie bij legionella besmetting

Een thermische desinfectie is gebruikelijk bij een plaatselijke legionella besmetting die betekend vaak dat een koud waterleiding met enkel of weinig tappunten een te hoge concentratie legionella bevat. Indien een legionella besmetting dan door middel van thermische desinfectie moet worden aangepakt zal er een overbrugging van de warmwaterleiding naar de koud water leiding moeten worden gemaakt door middel van een bypass, belangrijk is dan dat de temperaturen van minimaal 55 graden op het tappunt kan worden behaald. Ook is het mogelijk deze desinfectie uit te voeren met een mobiele boiler. Voordeel van deze desinfectie is dat deze vaak plaatselijk wordt uitgevoerd wat als voordeel heeft dat de rest van de mensen in het niet gedesinfecteerde gedeelte gewoon gebruik kunnen blijven maken van het water. Toch heeft het eigenlijk meer nadelen als voordelen. De legionella besmetting kan met deze thermische desinfectie wel zorgen dan legionella besmetting wordt weggenomen maar neemt niet de voedingsbodem van de legionella bacteriën weg (biofilm), wat maakt dat deze snel weer kan terugkomen in onaanvaardbare hoeveelheden. Een thermische desinfectie van de koud waterleiding die periodiek wordt uitgevoerd is wel een effectieve methode om te desinfecteren, door middel van de bypass kan de legionella bacterie dan goed onder controle worden gehouden, dit is dan een effectieve manier van legionella beheer. Maar bij een flinke legionella besmetting verdeeld over meerdere tappunten is de chemische desinfectie beter.

Legionella monstername na desinfectie drinkwaterinstallatie

Indien de desinfectie is uitgevoerd is het belangrijk om te weten of de besmetting geslaagd is. De legionella besmetting kan terugkomen dus is het voor u als klant van belang om te weten of er binnen 48 uur nog legionella is het systeem zit wat boven de grenswaarde is, is dit niet het geval dan is de desinfectie geslaagd. Het kan zijn dat wij met u hebben besloten eerst een desinfectie uit te voeren en daarna de aanpassingen in het leidingwerk door te voeren om snelle veiligheid te realiseren, het is dan goed om na een aantal weken, weer een bemonstering uit te voeren om zeker te kunnen zijn van een schone drinkwaterinstallatie, het kan dan bij een dergelijke beslissing betekenen nog een desinfectie uit te voeren. Het is overigens zeker aan te bevelen periodiek legionella monstername te laten uitvoeren.

Foto's monstername na chemische desinfectie i.v.m. legionella besmetting

legionella besmetting chemische desinfectie checklegionella besmetting monstername na chemische desinfectielegionella besmetting monstername na desinfectielegionella besmetting beheerstaken

Goed beheer uitvoeren of blijven uitvoeren na legionella besmetting weg is

Indien alle acties goed zijn doorlopen en je bent legionella vrij dan is het nog altijd belangrijk goed zelf of iemand die je daar voor aan stelt, beheer uit te voeren volgens de beheerstaken die je al hebt of zijn opgesteld, denk hierbij aan keerklepcontrole het spoelen van weinig tot niet gebruikte tappunten, het goed in gaten houden van temperaturen van boilers en op tappunten. Koud water wat niet boven de 25 graden mag komen en warm water wat minimaal 55 graden moet hebben tot op het tappunt.

Advies na bron onderzoek van Strooming bij Legionella besmetting

Je krijgt vanuit ons onderzoek een advies met betrekking tot het beheer van de drinkwaterinstallatie, zo nodig zal dit moeten worden aangevuld met een gecertificeerd legionella beheersplan, indien niet aanwezig of verouderd is.

Het hebben van een goed beheersplan heeft uiteraard wel invloed op het behouden van een schone drinkwaterinstallatie. Tevens het slagen van de legionella desinfectie met aanpassingen die we hebben doorgevoerd. Een legionella vrije installatie voor de lange termijn moet het doel zijn. Legionella zit nu eenmaal in het water het is alleen van belang hem niet tot onaanvaardbare waarde te laten groeien. Sommigen drinkwaterinstallaties hebben meer beheer nodig als andere installaties.

Zie ook onze pagina: Het belang van goed blijven spoelen van tappunten

Heeft u nog vragen over het verhelpen van uw legionella besmetting?

Neem contact op via ons contact formulier bel ons 010-220 34 99

Door de veranderende klantvraag en nieuwe wet- en regelgeving hebben wij ons dienstverleningsportefeuille uitgebreid.